Δημοσίευση

Amblyopia due to intermediate uveitis as the presenting symptom of Crohn's disease in a 6-year-old boy.

ΤίτλοςAmblyopia due to intermediate uveitis as the presenting symptom of Crohn's disease in a 6-year-old boy.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsSymeonidis, C., Matsou A., Tzetzi D., Dermenoudi M., Brazitikos P., & Mataftsi A.
JournalJ AAPOS
Volume21
Issue6
Pagination512-514
Date Published2017 Dec
ISSN1528-3933
Λέξεις κλειδιάAmblyopia, Child, Crohn Disease, Glucocorticoids, Humans, Male, Mesalamine, Uveitis, Intermediate, Visual Acuity
Abstract

A 6-year-old boy presented with unexplained unilateral low visual acuity. Best-corrected visual acuity was counting fingers in the right eye and 20/20 in the left eye. Fundus examination of the right eye revealed intermediate uveitis, with moderate vitritis, snowballs, and snowbanking. Infectious and noninfectious conditions known to be associated with intermediate uveitis were excluded. Vitreous inflammation gradually resolved with oral steroids, and amblyopia treatment with left eye patching was advised. Several months later the boy suffered acute monoarthritis and episodes of mucopurulent diarrhea; a terminal ileum biopsy was consistent with Crohn's disease. This case of Crohn's disease and uveitis is unusual in that ocular inflammation preceded intestinal involvement, with the atypical feature of chronic intermediate uveitis.

DOI10.1016/j.jaapos.2017.07.218
Alternate JournalJ AAPOS
PubMed ID29102673

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.