Δημοσίευση

Complications and Visual Outcomes After Secondary Intraocular Lens Implantation in Children.

ΤίτλοςComplications and Visual Outcomes After Secondary Intraocular Lens Implantation in Children.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsMataftsi, A., Prousali E., Kokkali S., & Haidich A-B.
JournalAm J Ophthalmol
Volume160
Issue5
Pagination1087
Date Published2015 Nov
ISSN1879-1891
Λέξεις κλειδιάAphakia, Postcataract, Cataract, Female, Humans, Intraoperative Complications, Lens Implantation, Intraocular, Male, Postoperative Complications, Visual Acuity
DOI10.1016/j.ajo.2015.08.030
Alternate JournalAm. J. Ophthalmol.
PubMed ID26365465

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.