Δημοσίευση

Congenital ectropion uveae presenting as acute glaucoma in a 3-year-old child.

ΤίτλοςCongenital ectropion uveae presenting as acute glaucoma in a 3-year-old child.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsZiakas, N. G., Chranioti A., Malamas A., Leliopoulou O., & Mataftsi A.
JournalInt Ophthalmol
Volume34
Issue1
Pagination97-8
Date Published2014 Feb
ISSN1573-2630
Λέξεις κλειδιάAcute Disease, Child, Preschool, Ectropion, Glaucoma, Humans, Iris, Male, Pigment Epithelium of Eye, Uvea
Abstract

Congenital ectropion uveae is a rare anomaly commonly associated with neurofibromatosis and occasionally with other ocular abnormalities. Glaucoma related with this condition may be present in infancy, or may develop later in life, and is thought to be due to an associated angle dysgenesis. Diagnosis is frequently delayed due to the subtle signs and the absence of symptoms and management is primarily surgical. We report an unusual case of unilateral congenital ectropion uveae in a 3-year-old child, with no evidence of neurofibromatosis, presenting as acute glaucoma, which was successfully managed by topical treatment only, avoiding surgical intervention.

DOI10.1007/s10792-013-9735-5
Alternate JournalInt Ophthalmol
PubMed ID23397121

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.