Δημοσίευση

Corneal perforation as a primary manifestation of keratoconus in a patient with underlying rheumatoid arthritis.

ΤίτλοςCorneal perforation as a primary manifestation of keratoconus in a patient with underlying rheumatoid arthritis.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsTsaousis, K. T., Chalvatzis N., Symeonidis C., Kopsachilis N., Mataftsi A., Dimitrakos S. A., & Tsinopoulos I. T.
JournalJ Ophthalmic Inflamm Infect
Volume2
Issue1
Pagination57-60
Date Published2012 Mar
ISSN1869-5760
Abstract

PURPOSE: The purpose of this study is to report a case of corneal perforation in a patient with undiagnosed keratoconus and underlying rheumatoid arthritis.METHODS: This is a retrospective case study based on the patient's medical records and followed by a brief review of the literature.RESULTS: A 53-year-old patient was referred to our department for acute pain and sudden decrease of visual acuity in his left eye. Corneal perforation was detected and attributed to a previously undiagnosed and untreated keratoconus. Additional laboratory work-up and clinical examination revealed a coexisting rheumatoid arthritis. Amniotic membrane was originally transplanted in order to maintain the structural integrity and promote healing of the perforated eye. Subsequently, the patient underwent a penetrating keratoplasty, though with unfavorable results due to postoperative endophthalmitis.CONCLUSIONS: Rheumatoid arthritis may be associated with higher risk of corneal perforation in patients with ectatic degenerative diseases such as keratoconus.

DOI10.1007/s12348-011-0048-4
Alternate JournalJ Ophthalmic Inflamm Infect
PubMed ID22089975
PubMed Central IDPMC3302993

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.