Δημοσίευση

Diffuse Breast Angiomatosis With Involvement of Overlying Skin: A Case Report.

ΤίτλοςDiffuse Breast Angiomatosis With Involvement of Overlying Skin: A Case Report.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsNatsiopoulos, I., Liappis T., Demiri E., Kyropoulos G., Patsinakidis N., & Zaramboukas T.
JournalClin Breast Cancer
Volume16
Issue1
Paginatione7-e10
Date Published2016 Feb
ISSN1938-0666
DOI10.1016/j.clbc.2015.09.010
Alternate JournalClin. Breast Cancer
PubMed ID26456034

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.