Δημοσίευση

Endovascular Treatment of Double Hepatic Arterial Aneurysm.

ΤίτλοςEndovascular Treatment of Double Hepatic Arterial Aneurysm.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsSpanos, K., & Giannoukas A. D.
JournalEur J Vasc Endovasc Surg
Volume51
Issue1
Pagination55
Date Published2016 Jan
ISSN1532-2165
DOI10.1016/j.ejvs.2015.10.006
Alternate JournalEur J Vasc Endovasc Surg
PubMed ID26558343

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.