Επιτροπή

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα καθήκοντα της Επιτροπής είναι τα ακόλουθα:

  • η διασύνδεση με τα άλλα Τμήματα και Σχολές του ΑΠΘ,
  • η εκπαιδευτική διασύνδεση καθηγητών και λεκτόρων των Ιατρικών Τμημάτων της Χώρας,
  • η συγκέντρωση και κωδικοποίηση των ήδη υπαρχουσών συνεργασιών,
  • η διοργάνωση συναντήσεων συνεργασίας,
  • η δημιουργία αρχείου εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθηγητών και λεκτόρων συνεργασίας,
  • η διερεύνηση των δυνατοτήτων για συστηματική ανάπτυξη των συνεργασιών,
  • η συγκρότηση προτάσεων και εισηγήσεων προς τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

Συντονίστρια

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.