Επιτροπή

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σκοπός της Επιτροπής είναι η επιμέλεια της ιστοσελίδας του Τμήματος Ιατρικής.

Συντονιστής

Κατερίνα Λάζου
Γεώργιος Χαραλαμπίδης
Αστέρης Χατζηχαριστός
Δημήτρης Σπάχος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.