Επιτροπή

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σκοπός της Επιτροπής είναι η αναδιοργάνωση του Μουσείου, η οποία θα περιλαμβάνει τη συνέχιση της καταγραφής του μουσειακού υλικού, τη διερεύνηση πιθανής μεταστέγασης του Μουσείου σε νέο χώρο και την προεργασία της παρουσίασης των εκθεμάτων με μία πιο σύγχρονη μουσειολογική προσέγγιση.
 

Συντονιστής

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.