Επιτροπή

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ

Η επιτροπή ως σκοπό της έχει:

  •  Την ενοποίηση των ήδη λειτουργούντων σταθμών.
  •  Την αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας.

Συντονιστής

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.