Επιτροπή

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΩΝ-ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σκοπός της Επιτροπής είναι αρχικά η καταγραφή των πεδίων στα οποία επικεντρώνεται το ερευνητικό έργο κάθε Εργαστηρίου και Κλινικής. Η ανωτέρω καταγραφή θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Σε μία επόμενη φάση, ο σκοπός θα επικεντρωθεί στη δημιουργία ομάδων εργασίας που θα διερευνήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας Κλινικών και Εργαστηρίων, ώστε να διευρυνθεί και να αναβαθμιστεί η ερευνητική παραγωγή του Τμήματος

Συντονιστής

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.