Επιτροπή

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης έχει ως αντικείμενο:

  • Την ολοκλήρωση καταγραφής της παρούσας κατάστασης (συλλογές ανά Τομέα και Εργαστήρια, βιβλία, περιοδικά, αναγνωστήριο).
  • Την επέκταση των προδιαγραφών και πλαισίων για τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης βιβλιοθήκης (μεγαλύτερος χώρος, εξοπλισμός, προσωπικό).
  • Την εύρεση κονδυλίων για τη συντήρηση και επέκταση της Βιβλιοθήκης.
  • Την προοπτική ανάπτυξης της υπάρχουσας συλλογής βιβλίων και περιοδικών (διδακτικά βιβλία, καινούργιες προσκτήσεις).
  • Τις Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης (ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά μαθήματα).

Συντονιστής

Δ. Μανωλοπούλου

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.