Εργαστήριο

Εργαστήριο Ακτινολογίας-Ακτινοδιαγνωστικής

Μέλη

Βαθμίδα
Άννα Καλογερά-Φούντζηλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ankaloge@auth.gr
2310994617
Κωνσταντίνος Κούσκουρας Επίκουρος Καθηγητής coskou@auth.gr
Παναγιώτης Πρασόπουλος Καθηγητής pprasopo@auth.gr
Στέφανος Φοινίτσης Επίκουρος Καθηγητής stefafin@auth.gr
Ιωάννης Χρυσογονίδης Επίκουρος Καθηγητής ichrysso@auth.gr
2310994702

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.