Εργαστήριο

Εργαστήριο Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας

Η τακτική έδρα του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας ιδρύθηκε το 1946 (ΦΕΚ αρ. 94.21.4.1942) για να εξυπηρετήσει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας. Σήμερα με την σημαντική εξέλιξη του πεδίου πέραν της ιατροδικαστικής τοξικολογίας και άλλων τομέων της τοξικολογίας όπως κλινικής, επαγγελματικής, περιβαλλοντικής κλπ αλλά και της ιατροδικαστικής όπως η μοριακή ιατροδικαστική το εργαστήριο καλύπτει τις σύγχρονες τάσεις στο αντικείμενο αυτό.
Το Εργαστήριο έχει ως βασικό στόχο:                                                                                                                                                                                                              

  • την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα  της Ιατροδικαστικής και τοξικολογίας
  • την εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατροδικαστών-τοξικολόγων
  • τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα  με κοινά επιστημονικά ενδιαφέροντα και στόχους που συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με τους αντίστοιχους του εργαστηρίου
  • την παροχή υπηρεσιών στα αντικείμενα της ιατροδικαστικής και τοξικολογίας

Στο εργαστήριο λειτουργούν επιμέρους μονάδες που δραστηριοποιούνται ερευνητικά και εκπαιδευτικά αλλά και παρέχουν υπηρεσίες στα σχετικά αντικείμενα:
α) Ιατροδικαστικής
β) Δικαστικής και ΚλινικήςΤοξικολογίας
γ) Μοριακής Ιατροδικαστικής    http://www.test-patrotitas.web.auth.gr
δ) Ιατροδικαστικής Ιστοπαθολογίας
ε) Ιατρικής Νομολογίας και Δεοντολογίας
 
 

Μεταπτυχιακά μαθήματα: 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Ιατροδικαστική, Μοριακή Ιατροδικαστική, Δικαστική Τοξικολογία, Κλινική Τοξικολογία, Αναλυτική Τοξικολογία, μελέτες τοξικότητας, βιοδείκτες τοξικότητας, Ιατρική Νομολογία και Δεοντολογία

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής (EMIT), Συστήμα αέριας χρωματογραφίας φασματομετρίας μάζας (GC-MS), Σύστημα υγρής χρωματογραφίας φασματομετρίας μάζας σε σειρά (LC-MS/MS), Σύστημα υγρής χρωματογραφίας φασματομετρίας μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας (LC -QTOF MS)

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

Ιατροδικαστικές εξετάσεις (νεκροψία-νεκροτομή), εξέταση σωματικών βλαβών, τοξικολογικές εξετάσεις σε μεταθανάτια δείγματα προς κρατικούς φορείς, Ιατροδικαστικές ιστοπαθολογικές εξετάσεις , Τοξικολογικές εξετάσεις σε κλινικά δείγματα νοσοκομείων, Έλεγχος θεραπευτικών και τοξικών επιπέδων φαρμάκων , Έλεγχος παράνομων ναρκωτικών ουσιών σε ιδιώτες και κρατικούς φορείς , Έλεγχος πατρότητας/συγγένειας, Προσδιορισμός συγκεντρώσεων φαρμάκων και ενδογενών μορίων σε βιολογικά υλικά

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Τμήμα Φαρμακευτικής, Τμήμα Χημείας, Τμήμα Βιολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Τμήμα Χημ. Μηχανικών , Νομική Σχολή Εργαστήριο μελέτης Ιατρικού δικαίου και βιοηθικής

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Τμήμα Ιατρικής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

Department of Forensic Toxicology and Chemistry, Institute of Forensic Medicine, Factulty of Medicine, University of Bern, Department of Surgery & Cancer, Faculty of Medicine, Imperial College of London

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα
Πολυχρόνης Βούλτσος Επίκουρος Καθηγητής pvoultsos@auth.gr
Ελένη Γκίκα Επίκουρη Καθηγήτρια gkikae@auth.gr
2310996224
Λήδα-Καλλιόπη Κοβάτση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια kovatsi@auth.gr
2310999222
Νικόλαος Ράϊκος Αναπληρωτής Καθηγητής raikos@auth.gr
2310999206
Φώτιος Χατζηνικολάου Επίκουρος Καθηγητής fotischatzin@auth.gr
2310999235

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.