Εργαστήριο

Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής - Απεικονιστικών Τεχνολογιών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Ιατρική Πληροφορική, βιοιατρική μηχανική & τεχνολογία, απεικονιστικές τεχνολογίες, ηλεκτρονική υγεία, εξατομικευμένη υγεία, ιατρική φυσική, επεξεργασία βιοδεδομένων (σήματα, εικόνα), πληροφρική βιοδεδομένων μεγάλης κλίμακας, προσομοίωση βιολογικών συστημάτων, βιοπληροφορική, υγιής και ενεργή γήρανση, μαγνητική τομογραφία, συστήματα στήριξης ιατρικής απόφασης, πληροφορική και πολυμέσα στην ιατρική εκπαίδευση

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

Μή κλινικό εργαστήριο, εξοπλισμός που αποτελείται από τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεματικής

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

Μη κλινικό εργαστήριο, γίνεται διαχείριση και ανάλυση βιοδεδομένων μεγάλης κλίμακας

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Α' Καρδιολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ , Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολιστών, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών ΑΠΘ, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρικό Τμήμα ΑΠΘ, Β' Καρδιολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Δ' Μαιευτική Κλινική, Ιατρικό Τμήμα ΑΠΘ, Εργαστήριο Βιοχημείας, Ιατρικό Τμήμα ΑΠΘ

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρήτειο Πανεπιστήμιο, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

ERASMUS University, Lund University, University of Glasgow, Kingston University, Northwestern University, Harvard-MIT, Northeastern University, Johns Hopkins, University of Singapore

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.