Δημοσίευση

Evidence of ERBB3 gene association with rheumatoid arthritis predisposition.

ΤίτλοςEvidence of ERBB3 gene association with rheumatoid arthritis predisposition.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsChatzikyriakidou, A., Voulgari P. V., & Drosos A. A.
JournalInt J Rheum Dis
Volume19
Issue2
Pagination146-9
Date Published2016 Feb
ISSN1756-185X
Abstract

AIM: ERBB3 (v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 3) gene was reported to be related with susceptibility to several autoimmune diseases. Taking this into account, we searched, for the first time, the ERBB3 gene association with rheumatoid arthritis liability.METHODS: One hundred and eighty-six RA patients and 147 controls were enrolled in the study. Polymerase chain reaction - restriction fragment length polymorphism assay was conducted in rs2271189 and rs2292239 genotyping.RESULTS: A statistically significant difference was observed in rs2271189 allele distribution between RA patients and controls (P = 0.029, odds ratio: 1.460, 95% confidence interval: 1.040-2.050).CONCLUSION: As far as we know, this is the first study which correlates ERBB3 gene with RA susceptibility, adding to a previous report of chromosome 12q13 association with RA liability. Furthermore, we confirmed that polymorphism rs2271189 can predict better ERBB3 gene association with disorders than the previously reported ERBB3 variants. More studies in other ethnic groups of patients are needed so as to reveal the extent of the herein observed genetic association.

DOI10.1111/1756-185X.12514
Alternate JournalInt J Rheum Dis
PubMed ID25530448

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.