Δημοσίευση

Frequency of spontaneous pulsations of the central retinal vein in the paediatric population.

ΤίτλοςFrequency of spontaneous pulsations of the central retinal vein in the paediatric population.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsMataftsi, A., Mourgela A., Haidich A-B., Kokkali S., Psimenidou E., Dimitrakos S. A., & Ziakas N.
JournalActa Ophthalmol
Volume92
Issue7
Paginatione586-7
Date Published2014 Nov
ISSN1755-3768
Λέξεις κλειδιάAdolescent, Child, Child, Preschool, Cross-Sectional Studies, Female, Heart Rate, Humans, Male, Optic Disk, Papilledema, Prospective Studies, Pulsatile Flow, Refraction, Ocular, Regional Blood Flow, Retinal Vein
DOI10.1111/aos.12430
Alternate JournalActa Ophthalmol
PubMed ID24779917

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.