Κλινική

Γ' Χειρουργική Κλινική

Μέλη

Βαθμίδα
Ισαάκ Κεσίσογλου Καθηγητής ikesis@auth.gr
2310994647
Χριστόφορος Κοσμίδης Αναπληρωτής Καθηγητής kosmidisc@auth.gr
2310994602
Κωνσταντίνος Σαπαλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής sapalidis@auth.gr
2310994644

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.