Γραμματεία

Γραφείο Διδακτορικών Διατριβών - Μεταδιδακτορικής Έρευνας Τμήματος Ιατρικής

Κτίριο Νέων Αμφιθεάτρων - Ισόγειο
(Απέναντι κεντρικής εισόδου ΑΧΕΠΑ)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124, Θεσσαλονίκη
 
Αναγορεύσεις νέων διδακτόρων Τμήματος Ιατρικής 2019-2020

  • 30 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.
  • 26 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.

Στην αίθουσα τελετών του Α.Π.Θ.
 

 

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.