Δημοσίευση

Hemorrhagic bullae and skin fragility--a clinicopathologic challenge.

ΤίτλοςHemorrhagic bullae and skin fragility--a clinicopathologic challenge.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsKalabalikis, D., Patsatsi A., Trakatelli M-G., Efstratiou I., & Sotiriadis D.
JournalInt J Dermatol
Volume49
Issue1
Pagination21-3
Date Published2010 Jan
ISSN1365-4632
Λέξεις κλειδιάAged, Amyloidosis, Biopsy, Blister, Female, Hemorrhagic Disorders, Humans, Skin Diseases, Vesiculobullous
DOI10.1111/j.1365-4632.2009.04320.x
Alternate JournalInt. J. Dermatol.
PubMed ID20465605

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.