Δημοσίευση

High prevalence of amblyopia risk factors in preverbal children with nasolacrimal duct obstruction.

ΤίτλοςHigh prevalence of amblyopia risk factors in preverbal children with nasolacrimal duct obstruction.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsMataftsi, A., Vlavianos A., Tsaousis K. T., Tzamalis A., & Dimitrakos S. A.
JournalJ AAPOS
Volume16
Issue2
Pagination213-4; author reply 214
Date Published2012 Apr
ISSN1528-3933
Λέξεις κλειδιάAmblyopia, Female, Humans, Lacrimal Duct Obstruction, Male, Nasolacrimal Duct
DOI10.1016/j.jaapos.2011.12.144
Alternate JournalJ AAPOS
PubMed ID22296818

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.