Κλινική

Κλινική Αναπνευστικής Ανεπάρκειας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

αναπνευστική ανεπάρκεια, διαταραχές αναπνοής κατα τη διάρκεια του ύπνου, διακοπή καπνίσματός, πνευμονική υπέρταση, καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης σε πνευμονοπάθειες, έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων πνεύμονα, έλεγχός λειτουργίας δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων, μη επεμβατικός αερισμός, επεμβατικός αερισμός

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

σπιρόμετρο για έλεγχο όγκων και χωρητικοτήτων πνεύμονα, διαχυτική ικανότητα πνεύμονα, καμπύλες ροής -όγκoυ, σωματικός πληθυσμογράφος,έλεγχος πνευμονικής ευενδοτότητας και αντιστάσεων, εργοσπιρόμετρο, πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου, φορητές συσκευές καταγραφής μελέτης ύπνου, υπερηχός καρδιάς, υπέρηχος πνευμονων, έλεγχος CO, επεμβατικός έλεγχος δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων, εξοπλισμός μη επεμβατικού αερισμού, εξοπλισμός επεμβατικού αερισμού , οξυμετρα, αναλυτής αερίων αίματος

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

πλήρης σπιρομέτρηση (όγκοι, χωρητικότητες πνεύμονα), καμπύλη ροής όγκου πνεύμονα, διαχυτική ικανότητα πνεύμονα, αντιστάσεις, ευενδοτότητα πνεύμονα, εργοσπιρομετρία, πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου, υπερηχός καρδιάς, υπέρηχος πνευμονων, έλεγχος CO, επεμβατικός έλεγχος δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων, οξυμετρία, αναλυση αερίων αίματος

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ, Πανεπιστημιακές Παθολογικές Κλινικές Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακές Παθολογικές και Καρδιολογική κλινική ΑΧΕΠΑ

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική ΔΠΘ

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

Department of Sleep Medicine, Royal Infirmary Edinburgh, UK, "European Sleep Apnea Database", ESADA

Μέλη

Βαθμίδαφθίνουσα ταξινόμηση
Γεωργία Πίτσιου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια gpitsiou@auth.gr
2310992364
Αθανασία Πατάκα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια patakath@auth.gr
Ιωάννης Στανόπουλος Καθηγητής istan@auth.gr
2310285658
Ιωάννης Κιουμής Καθηγητής ikioumis@auth.gr
2313307974
Στυλιανή Πανταζίδου Διοικητικό προσωπικό stpantaz@auth.gr
2310992432

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.