Δημοσίευση

Management of bullous keratopathy-related ulcer with autologous serum.

ΤίτλοςManagement of bullous keratopathy-related ulcer with autologous serum.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsMataftsi, A., Bourtoulamaiou A., Anastasilakis K., Ziakas N. G., & Dimitrakos S. A.
JournalEye Contact Lens
Volume39
Issue4
Paginatione19-20
Date Published2013 Jul
ISSN1542-233X
Λέξεις κλειδιάAged, Corneal Diseases, Corneal Ulcer, Eye Infections, Bacterial, Female, Humans, Ophthalmic Solutions, Serum, Staphylococcal Infections, Transplantation, Autologous, Treatment Outcome
Abstract

PURPOSE: The aim of this study was to report the use of autologous serum eyedrops (ASEs) for resolution of a corneal ulcer secondary to bullous keratopathy.METHODS: This is a case report.RESULTS: A 66-year-old patient presented with an infected ulcer and hypopyon while using a bandage contact lens for bullous keratopathy. Staphylococcus warneri infection was treated with systemic and topical antibiotics, and ASEs were subsequently administered to enhance reepithelialization and to avoid the need for a bandage contact lens. The ASE treatment led to closure of the epithelium layer within 3 weeks, and it was subsequently tapered over the next 3 months. The clinical picture remained stable subjectively and objectively during the 7 months of follow-up.DISCUSSION: To the best of our knowledge, this is the first report of successful use of ASEs in treating and preventing recurrence of ulcers in the context of bullous keratopathy.

DOI10.1097/ICL.0b013e31825f6386
Alternate JournalEye Contact Lens
PubMed ID22781466

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.