Δημοσίευση

Non-melanoma skin cancer by solar UV: the neglected occupational threat.

ΤίτλοςNon-melanoma skin cancer by solar UV: the neglected occupational threat.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsJohn, S. M., Trakatelli M., & Ulrich C.
JournalJ Eur Acad Dermatol Venereol
Volume30 Suppl 3
Pagination3-4
Date Published2016 Apr
ISSN1468-3083
Λέξεις κλειδιάEuropean Union, Humans, Neoplasms, Radiation-Induced, Occupational Exposure, Skin Neoplasms, Sunlight
DOI10.1111/jdv.13602
Alternate JournalJ Eur Acad Dermatol Venereol
PubMed ID26995015

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.