Δημοσίευση

The omega-3 and retinopathy of prematurity relationship.

ΤίτλοςThe omega-3 and retinopathy of prematurity relationship.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsMalamas, A., Chranioti A., Tsakalidis C., Dimitrakos S. A., & Mataftsi A.
JournalInt J Ophthalmol
Volume10
Issue2
Pagination300-305
Date Published2017
ISSN2222-3959
Abstract

The aim of this article is to examine the effect of omega-3 (ω-3) long-chain polyunsaturated fatty acids (LCPUFAs) intake on retinopathy of prematurity (ROP) by reviewing the experimental and clinical trials conducted on animal models and infants. LCPUFAs demonstrate cytoprotective and cytotherapeutic actions contributing to a number of anti-angiogenic and neuroprotective mechanisms within the retina. Their intake appears to have a beneficial effect on ischemia, oxidative stress, inflammation and cellular signaling mechanisms, influencing retinal cell gene expression and cellular differentiation. ω-3 LCPUFAs may modulate metabolic processes that activate molecules implicated in the pathogenesis of vasoproliferative and neurodegenerative retinal diseases such as ROP.

DOI10.18240/ijo.2017.02.19
Alternate JournalInt J Ophthalmol
PubMed ID28251092
PubMed Central IDPMC5313556

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.