Δημοσίευση

Phytotherapy and intraoperative floppy iris syndrome: the implications.

ΤίτλοςPhytotherapy and intraoperative floppy iris syndrome: the implications.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsTsatsos, M., MacGregor C., Athanasiadis I., Moschos M., Mataftsi A., & Ziakas N.
JournalEye (Lond)
Volume31
Issue6
Pagination823-826
Date Published2017 06
ISSN1476-5454
Λέξεις κλειδιάAdrenergic alpha-1 Receptor Antagonists, Humans, Intraoperative Complications, Iris Diseases, Phytotherapy
DOI10.1038/eye.2017.16
Alternate JournalEye (Lond)
PubMed ID28257133
PubMed Central IDPMC5518834

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.