Δημοσίευση

Post-chemoreduction cryptic optic nerve relapse in a patient with bilateral retinoblastoma.

ΤίτλοςPost-chemoreduction cryptic optic nerve relapse in a patient with bilateral retinoblastoma.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsShetye, N. G., Mataftsi A., Maeder P., Moulin A. P., Gaillard M-C., Balmer A., Popovic M. Beck, & Munier F. L.
JournalBr J Ophthalmol
Volume97
Issue2
Pagination233, 245-6
Date Published2013 Feb
ISSN1468-2079
Λέξεις κλειδιάAntineoplastic Agents, Follow-Up Studies, Humans, Infant, Male, Neoplasm Invasiveness, Neoplasm Recurrence, Local, Optic Disk, Retinal Neoplasms, Retinoblastoma
DOI10.1136/bjophthalmol-2012-302384
Alternate JournalBr J Ophthalmol
PubMed ID23172878

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.