Δημοσίευση

Survey of perioperative prostaglandin analogue administration during cataract surgery in Greece.

ΤίτλοςSurvey of perioperative prostaglandin analogue administration during cataract surgery in Greece.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsMataftsi, A., Tsaousis K. T., Tsinopoulos I. T., & Dimitrakos S. A.
JournalInt Ophthalmol
Volume32
Issue2
Pagination97-8
Date Published2012 Apr
ISSN1573-2630
Λέξεις κλειδιάCataract Extraction, Drug Utilization, Greece, Health Surveys, Humans, Macular Edema, Ophthalmic Solutions, Ophthalmology, Perioperative Care, Physician's Practice Patterns, Prostaglandins F, Synthetic, Questionnaires, Societies, Medical
DOI10.1007/s10792-012-9544-2
Alternate JournalInt Ophthalmol
PubMed ID22430294

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.