Επιτροπή

ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βασικός σκοπός της Επιτροπής είναι:

  • Η γενική εποπτεία της εφαρμογής του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών.
  • Η αναθεώρηση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.
  • Η υποβολή προτάσεων στη Συνέλευση του Τμήματος για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τους φοιτητές.

 
Η Επιτροπή θα συνεργάζεται στενά με το Γραφείο Εκπαίδευσης.
Ο συντονιστής της Επιτροπής θα πρέπει να υποβάλει προς τη Συνέλευση του Τμήματος, έκθεση πεπραγμένων στο τέλος των μηνών Φεβρουαρίου και Ιουνίου.
Χρέη γραμματέως της Επιτροπής θα εκτελεί ο κ. Δ. Νεράντζης.
 

Συντονιστής

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.