Τομέας

Τομέας Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής

Η δημιουργία ιστοσελίδας και γενικότερα η αξιοποίηση του διαδικτύου για την παροχή πληροφοριών, την ανάρτηση ανακοινώσεων και άλλων επίκαιρων θεμάτων αποτελεί, στην εποχή μας, κορυφαίο δηλωτικό στοιχείο παρουσίας και επικοινωνίας τόσο σε επίπεδο Υπηρεσιών, Φορέων και Οργανώσεων, όσο και σε επίπεδο ατόμων.

Με βάση το δεδομένο αυτό ο Τομέας Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής (Β.Ε.Π.Ι.) αποφάσισε και υλοποίησε την ανάρτηση στοιχείων, στο πλαίσιο της ιστοσελίδας του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., που αφορούν στον Τομέα και στα Εργαστήρια που τον συγκροτούν.

Τα στοιχεία που αναρτήθηκαν και ακολουθούν στη συνέχεια, αφορούν στην ίδρυση και τη διοίκηση του Τομέα, καθώς και στην ιστορική πορεία, τη στελέχωση και το πολύπλευρο έργο που επιτελούν τα Εργαστήριά του. Αφορούν, επίσης, σε πληροφορίες για την εσωτερική οργάνωση του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. (Κανονισμός Λειτουργίας, Αρχεία, Βιβλιοθήκη κ.ά.) και σε ανακοινώσεις επίκαιρων θεμάτων.

Με τη συγκεκριμένη προσπάθεια εκτιμούμε, ότι  επιτυγχάνεται ένα ικανοποιητικό επίπεδο ενημέρωσης κάθε ενδιαφερόμενου για ζητήματα που αφορούν στις δομές, τις υποδομές και τη λειτουργία του Τομέα Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής, που αποτελεί οργανικό σκέλος του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του  Α.Π.Θ.

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ
Καθηγητής
Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής
Διευθυντής του Τομέα Β.Ε.Π.Ι.

 

Θεσσαλονίκη, Μάιος 2017
 

 

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.