Εργαστήριο

Β' Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα
Αργύριος Δούμας Αναπληρωτής Καθηγητής adoumas@auth.gr
2310994609

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.