Μάθημα

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ / Haemodynamic Pathophysiology of Vascular Diseases
Κωδικός IA0411
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000445

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 6 3 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2013-2014)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 6 3 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2012-2013)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 6 3 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2011-2012)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 6 3 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2010-2011)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 6 3 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2009-2010)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 6 3 2

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
Class ID
600017717
Τμήμα Διδάσκοντες
1. Α΄ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Κυριάκος Κτενίδης
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΑ0256 ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΙΑ0331 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 2
 • ΙΑ0332 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 3
 • ΙΑ0342 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1
 • ΙΑ0343 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2
 • ΙΑ0413 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εξοικείωση του φοιτητή με την εφαρμοσμένη φυσιολογία του καρδιοαγγειακού συστήματος και τις βασικές αρχές της αιμοδυναμικής που διέπουν τις παθήσεις των αγγείων (αρτηριών και φλεβών). Το μάθημα έχει τη μορφή διαλέξεων και επίδειξης ασθενών, καθώς και την επίδειξη των εργαλείων της αναίμακτης αγγειοδιαγνωστικής. Με το τέλος του μαθήματος ο φοιτητής αναμενεται να είναι σε θέση να κατανοεί σε πρακτικό (κλινικό) επίπεδο την έννοια της στατικής και δυναμικής πίεσης, καθώς και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν, την έννοια της αρτηριακής στένωσης και του αρτηριακού ανευρύσματος, τις αιμοδυναμικές αρχές που διέπουν τη ροή του αίματος διαμέσου εστενωμένων και διευρυσμενων αγγείων, τη δυναμική της αιματικής ροής διαμέσου των καταρεύσιμων σωλήνων (νόμος του σωλήνα), όπως είναι οι φλέβες, την έννοια της φλεβικής ανεπάρκειας και φλεβικής θρόμβωσης και τη δυναμική των αρτηριοφλεβικών επικοινωνιών. Επιπερόσθετα, ο φοιτητής θα είναι θέση να κατανοεί την έννοια της υπερηχογραφικλης απεικόνισης των αγγείων με τη βοήθεια του έγχρωμου Doppler (το γνωστό triplex). Τέλος, ο φοιτητής θα κατανοήσει τη έννοια της συμπόρευσης των επιμέρους επιστημών, όπως της ιατρικής με τα μαθηματικά και τη φρυσική, καθώς και τη σημασία της βασικής έρευνας στην κλινική πράξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει: 1. Βασικές έννοιες της μηχανικής των ρευστών (ορισμός υγρού, ιξώδες, στατική και δυναμική πίεση). 2. Αρχές διατήρησης σε κινούμενα υγρά {διατήρηση μάζας, ενέργειας (Εξίσωση Bernouli) και ορμής (εξίσωση Navier-Stokes}. 3. Ροή υγρού σε αγωγό κυκλικής διατομής (είδη ροής-Αριθμός Reynolds, Νόμος του Poiseuille, αντίσταση στη ροή, οριακές στοιβάδες και διαχωρισμός ροής, γεωμετρία αγωγούκαι ροή). 4. Παλμική ροή (φυσική των ελαστικών σωλήνων-νόμος του σωλήνα, ταχύτητα διάδοσης του σφυγμικού κύματος). 5 Αιμοδυναμική θεώρηση της αθηρωμάτωσης. 6. Αιμοδυναμική συμεριφορά της αρτηριακής στένωσης και διεύρυσνης (ανευρύσματα). 7. Αιμοδυναμική παθοφυσιολογία της οξείας και χρόνιας ισχαιμίας. 8. Αιμοδυναμιή συμπεριφορά των φλεβικών παθήσεων. 9. Αρχές της ενδοαγγειακής χειρουργικής. 10. Αιμοδυναμιή των αρτηριοφλεβικών επικοινωνιών - Αιμοκάθαρση. 11. Αρχές αναίμακτης αγγειοδιαγνωστικής (υπέρηχοι, πληθυσμογραφία, triplex). 11. Kλινικές εφαρμογές με επίδειξη βίντεο και ασθενών.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Σεμινάρια
Πρακτική (Τοποθέτηση)
Κλινική Άσκηση
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Κλινική Εξέταση Ασθενούς (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Αιμοδυναμική Παθοφυσιολογία των Αγγειακών Παθήσεων
Συγγραφείς: Αστέριος Κατσαμούρης, Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Α.Π.Θ. και
Νικόλαος Χατζηνικολάου (Πατέρας Νικόλαος, Μητροπολήτης ΜΕσογαίας και Λαυραιωτικής)
Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Είκαιρα αρθρα της τρέχουσας βιβλιογραφίας
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-03-2013

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.