Μάθημα

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ / Radiotherapeutic Oncology
Κωδικός IA0382
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000020

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 9 5 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2013-2014)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 9 5 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2012-2013)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 9 5 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2011-2012)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 9 5 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2010-2011)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 9 5 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2009-2010)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 9 5 2

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες
Class ID
600010876
Τμήμα Διδάσκοντες
1. ΕΡΓ. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Ιωάννης Τζιτζίκας
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών ΓνώσεωνΜαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήμονα και πολίτη. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φιλοσοφία της επιστήμης, τα Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα κα.
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • IA0366 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΙΑ0247 ΑΠΕΙΚΟΝ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι
 • ΙΑ0279 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 • ΙΑ0320 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι
 • ΙΑ0345 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι
 • ΙΑ0351 Ω.Ρ.Λ.
 • ΙΑ0413 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
 • ΙΑ0414 ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να δύναται ο φοιτητής να θέσει την υπόνοια για πιθανή νεοπλασματική νόσο. Να διακρίνει την κοινή παθολογική νόσο από την επιμένουσα νεοπλασία. Να επιλέγει διαγνωστικές μεθόδους, ώστε να σταδιοποιήσει τη νόσο και να είναι σε θέση να προτείνει θεραπευτικές μεθόδους. Να διακρίνει το ρόλο των θεραπευτικών ειδικοτήτων και να αποκομίσει στοιχειώδεις γνώσεις εφαρμογής της Ακτινοθεραπείας. Να μπορεί να εκτιμήσει τη τοξικότητα των θεραπειών σε σχέση με το προσδοκώμενο όφελος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η απόκτηση από τον φοιτητή βασικών γνώσεων Ογκολογίας και η κατανόηση του αντικειμένου και των δυνατοτήτων της ειδικότητας της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. Η μετάδοση, στους φοιτητές, γνώσεων που αφορούν την πρόληψη, την διάγνωση, τη σταδιοποίηση, την αντιμετώπιση των κακοηθών νεοπλασιών και την παρακολούθηση και υποστηρικτική αγωγή των Ογκολογικών ασθενών. Η κατανόηση των ραγδαίων εξελίξεων της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας την τελευταία 10ετία, που οφείλονται στην αλματώδη πρόοδο της Ακτινοφυσικής, της Πληροφορικής και των Η/Υ, καθώς και της Μοριακής Βιολογίας.
Λέξεις Κλειδιά
ακτινοθεραπευτική ογκολογία, διάγνωση, θεραπεία, εφαρμογές, τοξικότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-11-2015

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.