Μάθημα

ΑΠΕΙΚΟΝ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΑΠΕΙΚΟΝ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι / Diagnostic Imaging 1
Κωδικός ΙΑ0247
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000245

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 8 4 4

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2013-2014)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 8 4 4

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2012-2013)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 8 4 4

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2011-2012)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό Κορμού 8 4 4

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2010-2011)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό Κορμού 8 4 4

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2009-2010)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό Κορμού 8 4 4

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΑΠΕΙΚΟΝ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
Class ID
600017715
Τμήμα Διδάσκοντες
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Άννα Καλογερά-Φούντζηλα, Κωνσταντίνος Κούσκουρας, Αφροδίτη Χαριτάντη-Κουρίδου
2. ;
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώση και κατανόηση των διαγνωστικών μεθόδων (A/Κ, υπέρηχοι, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία) στην διάγνωση των παθήσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα της Απεικονιστικής Διαγνωστικής περιλαμβάνει επιγραμματικά 12 ενότητες θεμάτων που άπτονται της απεικονιστικής διαγνωστικής. Ειδικότερα σε κάθε ενότητα γίνεται ανάλυση των απεικονιστικών ευρημάτων. Στην 1η ενότητα αναλύονται οι φυσικές αρχές των απεικονιστικών μεθόδων, όπως η παραγωγή ακτίνων Χ από τις ακτινολογικές λυχνίες και οι ιδιότητες των ακτίνων Χ στην χρήση τους για τη δημιουργία ακτινογραφημάτων. Στην ίδια ενότητα αναλύονται διεξοδικά η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις απεικονιστικές μεθόδους και η εφαρμογή λογισμικών στη δημιουργία εικόνων με υπερήχους, την υπολογιστική τομογραφία και την μαγνητική τομογραφία. Στη 2η, 3η και 4η ενότητα γίνεται παρουσίαση της φυσιολογικής ανατομίας θώρακα και αναλύονται οι παθήσεις των αεροφόρων οδών, οι φλεγμονώδεις παθήσεις του πνευμονικού παρεγχύματος, νεοπλάσματα πνεύμονα, παθήσεις του διαμέσου ιστού, παθήσεις καρδιαγγειακού συστήματος, μεσοθωρακίου, υπεζοκώτα.. Στην 5η ενότητα γίνεται επίδειξη περιστατικών θώρακα- μεσοθωρακίου. Η 6η ,7η και 8η ενότητα περιλαμβάνει την απεικονιστική διερεύνηση του πεπτικού σωλήνα, τις παθήσεις του ήπατος και των χοληφόρων, παγκρέατος, σπληνός και της περιτοναικής κοιλότητας και γενικά των οργάνων της άνω κοιλίας και του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. Στην 9η ενότητα γίνεται επίδειξη περιστατικών του πεπτικού συστήματος. Η 10η ενότητα αναλύονται οι παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος με όλες τις απεικονιστικές μεθόδους. Η 11η ενότητα περιλαμβάνει τη διερεύνηση της μήτρας, την απεικονιστική διερεύνηση της ελάσσονος πυέλου της γυναίκας και τη μαστογραφία καθώς και οι παθήσεις της . Η 12η ενότητα αναλύονται οι βασικές αρχές της ακτινοθεραπείας .
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Η/Υ για παρουσίαση μαθημάτων σε Power Point.
Χρήση ιστοσελίδας του Τμήματος στην οποία παρουσιάζεται όλα τα μαθήματα των Καθηγητών προς μελέτη από τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Εργαστηριακή Άσκηση 52
Πρακτική (Τοποθέτηση) 26
Σύνολο 78
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
"Κλινική Ακτινολογία" (Εκδόσεις Κωνσταντάρας 2012)
Τελευταία Επικαιροποίηση
Εαρινή Περίοδος 2011

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.