Μάθημα

ΑΠΕΙΚΟΝ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΑΠΕΙΚΟΝ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΙ / Diagnostic Imaging 2
Κωδικός ΙΑ0248
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000246

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 9 5 4

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2013-2014)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 9 5 4

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2012-2013)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 9 5 4

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2011-2012)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό Κορμού 9 5 4

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2010-2011)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό Κορμού 9 5 4

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2009-2010)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό Κορμού 9 5 4

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΑΠΕΙΚΟΝ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες
Class ID
600010844
Τμήμα Διδάσκοντες
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Άννα Καλογερά-Φούντζηλα, Κωνσταντίνος Κούσκουρας, Αφροδίτη Χαριτάντη-Κουρίδου
2. Β΄ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Αργύριος Δούμας, Ευστράτιος-Ιορδάνης Μωραλίδης, Άννα Ψαρράκου
3. Γ΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Γεώργιος Άρσος, Ιωάννης Ιακώβου
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώση και κατανόηση των διαγνωστικών μεθόδων (ΑΚ , υπέρηχοι , αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία) στη διάγνωση των παθήσεων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα της Απεικονιστικής Διαγνωστικής περιλαμβάνει επιγραμματικά 13 ενότητες θεμάτων που άπτονται της απεικονιστικής διαγνωστικής. Ειδικότερα σε κάθε ενότητα γίνεται ανάλυση των απεικονιστικών ευρημάτων. Στην 1η και 2η ενότητα αναλύονται οι εφαρμογές των διαφόρων απεικονιστικών μεθόδων στη διερεύνηση των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος. Στην 3η ενότητα γίνεται επίδειξη περιστατικών του μυοσκελετικού συστήματος. Στην 4η ενότητα περιλαμβάνει την φυσιολογική ανατομία του ΚΝΣ με την αξονική και μαγνητική τομογραφία. Στην 5η και 6η ενότητα γίνεται η διερεύνηση των παθήσεων του ΚΝΣ με όλες τις με όλες τις απεικονιστικές μεθόδους. Στην 7η ενότητα αναλύονται οι εφαρμογές των απεικονιστικών μεθόδων στη διερεύνηση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης. Στην 8η ενότητα γίνεται επίδειξη περιστατικών του ΚΝΣ. Στην 9η ενότητα περιγράφεται η εφαρμογή των διαφόρων απεικονιστικών μεθόδων στην παιδιατρική ακτινολογία. Στην 10η ενότητα αναλύονται οι απεικονιστικές μέθοδοι στην επείγουσα ακτινολογία. Στην 11η ενότητα γίνεται αναφορά στην εφαρμογή των απεικονιστικών μεθόδων στην επεμβατική ακτινολογία. Περιγράφεται η μέθοδος της αγγειογραφίας, της φλεβογραφίας και περιγράφονται οι επεμβατικοί μέθοδοι με διαγνωστικό και θεραπευτικό σκοπό. Στην 12η ενότητα γίνεται επίδειξη περιστατικών επείγουσας ακτινολογίας και παιδιατρικής ακτινολογίας. Τέλος στην 13η ενότητα γίνεται παρουσίαση των βασικών αρχών της πυρηνικής ιατρικής. Ο διαχωρισμός του μαθήματος σε ενότητες βοηθάει στο να γίνει εύκολη η κατανόηση από τους φοιτητές τόσο της χρήσης των διαφόρων απεικονιστικών μεθόδων όσο και της επιλογής της καταλληλότερης διαγνωστικής μεθόδου.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Η/Υ για την παρουσίαση των μαθημάτων σε Power Point.
Χρήση ιστοσελίδας του Τμήματος στην οποία παρουσιάζονται όλα τα μαθήματα των Καθηγητών προς μελέτη από τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Εργαστηριακή Άσκηση 52
Πρακτική (Τοποθέτηση) 26
Σύνολο 78
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
"Κλινική Ακτινολογία" (Εκδ.Κωνσταντάρα 2012)
Τελευταία Επικαιροποίηση
Χειμερινή περίοδος 2011

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.