Μάθημα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ / Introduction to Primary Care Medicine and General Medicine
Κωδικός IA0365
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000003

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 4 2 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2013-2014)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 4 2 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2012-2013)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 4 2 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2011-2012)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 4 2 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2010-2011)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 4 2 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2009-2010)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 4 2 2

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
Class ID
600017732
Τμήμα Διδάσκοντες
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αλέξιος Μπένος, Εμμανουήλ Σμυρνάκης
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η επιστημονική και κοινωνική συγκρότηση των φοιτητών/τριών μέσα από τη γνωριμία με το εύρος των δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής. Η εκπαίδευση τους σε πραγματικές συνθήκες μέσω της επαφής τόσο με υγιή όσο και ασθενή μέλη της κοινότητας.

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:
• να αναγνωρίζουν την επιδημιολογική – πληθυσμιακή οπτική των προβλημάτων υγείας στην κοινότητα, να γνωρίζουν τις δυνατότητες πρόληψης της νόσου και προαγωγής της υγείας
• να έχουν κατανοήσει το εύρος των επιστημονικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών της φροντίδας υγείας στην κοινότητα, το οποίο περιλαμβάνει την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της νόσου, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη
• να μπορούν να διακρίνουν τα όρια μεταξύ των βαθμίδων υπηρεσιών υγείας και τη λειτουργία της διασύνδεσης μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας / τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας
• να κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση μεταξύ βιολογικών, ψυχολογικών
και κοινωνικών παραγόντων,
• να εκτεθούν στην προσέγγιση της Γενικής Ιατρικής στην εκτίμηση αναγκών υγείας του πληθυσμού, τη διάγνωση στην κοινότητα και την διαχείριση των προβλημάτων υγείας του πληθυσμού.

Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην Επιστημολογία της Υγείας, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Υγεία και Κοινωνία, Επιδημιολογικά δεδομένα
‐ Προσδιοριστές Υγείας, Προαγωγή Υγείας – Βαθμίδες Πρόληψης ‐ Επιλεκτική και ολοκληρωμένη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ‐ Διατομεακή και διεπιστημονική συνεργασία ‐ Ομάδα Υγείας ‐ O ρόλος του ιατρού Γενικής Ιατρικής, Οργάνωση Συστημάτων Υγείας ‐ Εθνικό Σύστημα Υγείας ‐ Βαθμίδες υπηρεσιών υγείας ‐ Σχεδιασμός, Oργάνωση & Αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας ‐ Σύστημα καταγραφής και αξιοποίησης της πληροφορίας ‐ Κάρτα Υγείας‐ Συμμετοχή της κοινότητας στον σχεδιασμό των υπηρεσιών ΠΦΥ‐ Επίσκεψη σε ΚΑΠΗ και σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Επίσκεψη σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) εφημερεύοντος νοσοκομείου.
Λέξεις Κλειδιά
Γενική Ιατρική, κλινική άσκηση, ΠΦΥ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Μικρές εργασίες σε κάθε μάθημα για καλύτερη κατανόηση. Τελική γραπτή εργασία σε επιλεγμένο θέμα η οποία παρουσιάζεται προφορικά την τελευταία ημέρα του μαθήματος. Τελική γραπτή εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
 • Γραπτή Εργασία (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Εγχειρίδιο Γενικής Ιατρικής, Anne Stephenson, Εκδόσεις University Press (ISBN 978-960-12-2090-1)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημείωσης Μαθήματος
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-11-2015

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.