Μάθημα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ / Medical Informatics II
Κωδικός ΙΑ0277
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000275

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 2 1 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2013-2014)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 2 1 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2012-2013)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 2 1 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2011-2012)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 2 1 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2010-2011)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 2 1 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2009-2010)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 2 1 2

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
Class ID
600017757
Τμήμα Διδάσκοντες
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αντώνιος Αλετράς, Νικόλαος Μαγκλαβέρας, Ιωάννα Χουβαρδά
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΑ0276 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τα απαραίτητα στοιχεία γνώσης σε θέματα σχετικά με τη χρήση συστημάτων πληροφορικής στην παροχή υπηρεσιών υγείας, που θα τους είναι απαραίτητα στη μετέπειτα άσκηση της ιατρικής. Έτσι έμφαση δίνεται σε θέματα όπως συστήματα τηλεϊατρικής, ηλεκτρονικών φακέλων υγείας και συστημάτων στήριξης απόφασης στην ιατρική. Ιδιαίτερη επίσης αναφορά γίνεται σε θέματα υπηρεσιών υγείας τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε νοσοκομειακό επίπεδο, όπως και στο επίπεδο της κατ’ οίκον φροντίδας πάντα μέσα από τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεματικής. Τέλος, καλύπτονται ειδικότερα θέματα του ευρύτερου πεδίου της σύγχρονης έρευνας στην Ιατρική Πληροφορική.
Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Κατανοούν τις βασικές εκείνες έννοιες που σχετίζονται με τη δομή και λειτουργία σύγχρονων συστημάτων φροντίδας υγείας
• Αντιλαμβάνονται τις απαραίτητες ορολογίες και τη σημασία πάνω σε θέματα που άπτονται της τηλεματικής στην υγεία
• Περιγράφουν με λογικά βήματα ιατρικές διαδικασίες και προβλήματα σύγρονων πληροφορικών συστημάτων
• Αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και να συζητούν τα σχετικά με αυτόν θέματα
• Αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της διαχείρισης της ιατρικής πληροφορίας μέσω τηλεϊατρικών συστημάτων και συστημάτων στήριξης απόφασης
• Αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευσή τους
• Κατανοούν το περιεχόμενο και τη σημασία της ειδικότερων ερευνητικών θεμάτων ιατρικής πληροφορικής
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
α/α Θέμα
1 Θ Εισαγωγή, Βασικές έννοιες δόμησης Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου – Φακέλου Υγείας - πρότυπα
2 Θ Βασεις δεδομένων και φάκελος ασθενή
3 Ε Παραδείγματα φακέλων υγείας
4 Ε Παραδείγματα συστημάτων συλλογής ιατρικών δεδομένων - ερωτηματολόγια
5 Θ Επικοινωνία ανθρώπου μηχανής , Σχεδίαση και Αξιολόγηση Διεπαφών Χρηστών.
6 E Παραδείγματα διεπαφών στην καθημερινή χρήση εφαρμογών.
7 Θ Τηλεϊατρική και παροχή ιατρικής φροντίδας
8 E Συστήματα κατ’ οίκον φροντίδας και παρακολούθησης ασθενή και αισθητήρες
9 Θ Βιοιατρικό σήμα
10 E Παραδείγματα Επεξεργασίας Βιοϊατρικού Σήματος και Matlab
11 Θ Βιοιατρική εικόνα
12 E Παραδείγματα Επεξεργασίας Βιοϊατρικής Εικόνας και Matlab
13 Θ Συστήματα στήριξης απόφασης - Αξιολόγηση ΣΣΑ στην ιατρική πράξη
14 συζήτηση-παρουσιαση εργασιών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Λόγω της φύσης του μαθήματος, οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται σε όλα τα επίπεδα.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 14 25 1
Εργαστηριακή Άσκηση 12 12
Εκπόνηση μελέτης (project) 25 1
Εξετάσεις 1 20
Σύνολο 27 82 2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι τελικές γραπτές εξετάσεις θα αντιστοιχούν στο 70% του τελικού βαθμού. Το υπόλοιπο 30% του βαθμού θα αντιστοιχεί στις αξιολογήσεις των εργαστηρίων. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η συμμετοχή στα εργαστήρια (>50%) και η εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων. Εναλλακτικά των εξετασεων, οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν απαλλακτικές εργασίες, κατόπιν συνενόησης με τους διδάσκοντες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εργασία (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Προφορική Εξέταση (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
 • Δημόσια Παρουσίαση (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
 • Εργαστηριακή Εργασία (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• Ν. Καρανικόλας: Πληροφορική και επαγγέλματα υγείας. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2010, ISBN 978-960-6759-57-4
• Παντελής Αγγελίδης, Τηλεϊατρική, Έξυπνες Κάρτες, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας, Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, σοφία A.E., 2011, ISBN 978-960-6706-43-1,
• Handbook of Medical Informatics, JH van Bemmel and M. Musen, Edts, Springer, 1997.
• Artificial Intelligence in Medicine, S. Andreassen et al (Edts), Health Technology and Informatics, vol. 10, IOS Press, 1993.
• Medical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine / by Edward H. Shortliffe (Editor), Lawrence M. Fagan, Gio Wiederhold, Leslie E., Perreault. Publisher: Springer Verlag; 2nd edition (November 2000).
• Information Technology for the health professionals, L Burke, B. Weill, Prentice Hall, 2000.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Ν. Καρανικόλας: Πληροφορική και επαγγέλματα υγείας. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2010, ISBN 978-960-6759-57-4
• Παντελής Αγγελίδης, Τηλεϊατρική, Έξυπνες Κάρτες, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας, Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, σοφία A.E., 2011, ISBN 978-960-6706-43-1,
• Handbook of Medical Informatics, JH van Bemmel and M. Musen, Edts, Springer, 1997.
• Artificial Intelligence in Medicine, S. Andreassen et al (Edts), Health Technology and Informatics, vol. 10, IOS Press, 1993.
• Medical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine / by Edward H. Shortliffe (Editor), Lawrence M. Fagan, Gio Wiederhold, Leslie E., Perreault. Publisher: Springer Verlag; 2nd edition (November 2000).
• Information Technology for the health professionals, L Burke, B. Weill, Prentice Hall, 2000.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-11-2015

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.