Μάθημα

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ / Cardiosurgery
Κωδικός ΙΑ0288
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000286

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 10 5 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2013-2014)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 10 5 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2012-2013)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 10 5 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2011-2012)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 10 5 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2010-2011)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 10 5 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2009-2010)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 10 5 2

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
Class ID
600017762
Τμήμα Διδάσκοντες
1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΚΑΡΔΙΑΣ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Κυριάκος Αναστασιάδης, Πασχάλης Τόσιος, Χριστόφορος Φορούλης
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:
i) έχουν κατανοήσει ποιες συγγενείς και επίκτητες παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων αντιμετωπίζονται χειρουργικά,
ii) μπορούν να κατευθύνουν τη διάγνωση έγκαιρα και σωστά
iii) μπορούν να αξιολογήσουν τα πορίσματα των διαγνωστικών δοκιμασιών
iv) έχουν το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων, ώστε να συστήσουν την ορθή αντιμετώπιση σε εξειδικευμένο κέντρο.
v) έχουν την ικανότητα να συνδυάσουν τις γνώσεις που έχουν ήδη αποκομίσει από τα μαθήματα της Καρδιολογίας και της Γενικής Χειρουργικής με όσα διδάχτηκαν στην Καρδιοχειρουργική, ώστε να έχουν διαθέτουν ολοκληρωμένη αντίληψη αναφορικά με την αντιμετώπιση των καρδιακών παθήσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά στην παρουσίαση των σημαντικότερων χειρουργικών παθήσεων της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, ιδίως της θωρακικής αορτής και των αγγείων του αορτικού τόξου, όπως η στεφανιαία νόσος, οι βαλβιδοπάθειες, τα ανευρύσματα και οι διαχωρισμοί της θωρακικής αορτής, καθώς και των ενδείξεων για τη χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων με βάση τις αρχές της ιατρικής που είναι βασισμένη σε ενδείξεις. Γίνεται επίσης συνοπτική παρουσίαση των νέων πεδίων εξέλιξης της καρδιοχειρουργικής, όπως είναι η χειρουργική των αρρυθμιών και η χειρουργική της ανεπαρκούσης καρδιάς. Ταυτόχρονα γίνεται αναφορά στην εξέλιξη των χειρουργικών τεχνικών, όπως η επαναιμάτωση του μυοκαρδίου χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας, η ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική, η διαδερμική και υβριδική αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων και διαχωρισμών της αορτής με τη βοήθεια ανοιχτών χειρουργικών τεχνικών και χρήση ενδοαυλικών μοσχευμάτων. Ακόμη, εξετάζεται η αντιμετώπιση ορισμένων βαλβιδοπαθειών με ελάχιστα επεμβατικές ή διαδερμικές τεχνικές. Παρουσιάζονται επίσης στις τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν στη σύγχρονη καρδιοχειρουργική, όπως οι συσκευές υποστήριξης της αριστεράς κοιλίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προβολή video μικρής διάρκειας για καλύτερη κατανόηση των χειρουργικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται.

Αναλυτικά το περιεχόμενο των μαθημάτων (syllabus) είναι το παρακάτω:
1. Στοιχεία ανατομίας της καρδιάς.
2. Στοιχεία φυσιολογίας της καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήματος.
3. Διαγνωστική προσέγγιση των παθήσεων της καρδιάς.
4. Εξωσωματική κυκλοφορία. Προστασία του μυοκαρδίου.
5. Χειρουργική αντιμετώπιση των συχνότερων συγγενών καρδιοπαθειών.
6. Χειρουργική αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου.
7. Χειρουργική αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών.
8. Παθήσεις της θωρακικής αορτής.
9. Χειρουργική αντιμετώπιση των αρρυθμιών. Καρδιακή βηματοδότηση.
10. Χειρουργική αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας.
11. Τραύματα της καρδιάς, του περικαρδίου και των μεγάλων αγγείων.
12. Όγκοι της καρδιάς και του περικαρδίου.

Λέξεις Κλειδιά
Καρδιοχειρουργική, Αορτή, Εξωσωματική Κυκλοφορία, Περικάρδιο, Μεγάλα Αγγεία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 26
Σύνολο 26
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι εξετάσεις του μαθήματος γίνονται κατά την εξεταστική περίοδο γραπτώς με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ή και σύντομης ανάπτυξης κάποιου θέματος. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται η παρακολούθηση τουλάχιστον 9 μαθημάτων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εργασία (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Π. Σπανός, Γ. Μπουγιούκας, Π. Ασημακόπουλος, Κ. Αναγνωστόπουλος, Φ. Παναγόπουλος, Π. Σπύρου. Στοιχεία Καρδιοχειρουργικής. University Studio Press. ΙSBN 960-12-0735-X

2. Φ. Παναγόπουλος, Χ. Παπακωνσταντίνου. Καρδιοχειρουργική. University Studio Press. ΙSBN 960-12-0414-8

Τελευταία Επικαιροποίηση
20-07-2013

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.