Μάθημα

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ / Cardiology
Κωδικός ΙΑ0287
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000285

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 9 5 3

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2013-2014)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 9 5 3

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2012-2013)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 9 5 3

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2011-2012)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό Κορμού 9 5 3

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2010-2011)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό Κορμού 9 5 3

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2009-2010)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό Κορμού 9 5 3

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες
Class ID
600010918
Τμήμα Διδάσκοντες
1. Α΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Αντώνιος Ζιάκας, Χαράλαμπος Καρβούνης, Σταύρος Χατζημιλτιάδης
2. Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Τζωρτζ-Ζάκι Δαδούς, Ιωάννης Κανονίδης
3. Γ΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Βασίλειος Βασιλικός, Βασίλειος Σκέμπερης, Νικόλαος Φραγκάκης
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών ΓνώσεωνΜαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήμονα και πολίτη. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φιλοσοφία της επιστήμης, τα Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα κα.
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να εκτιμήσουν κλινικά ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο, όπως και να ερμηνεύσουν βασικές παρακλινικές εξετάσεις.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Καρδιολογία
Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Διευθυντής: Χαράλαμπος Καρβούνης, καθηγητής, τηλ. 994830, 994831.
‐ Σκοπός του μαθήματος: Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στην Καρδιολογία.
‐ Επιδιωκόμενοι στόχοι: Η εκπαίδευση των φοιτητών στα καρδιαγγειακά νοσήματα, η εξοι‐κείωσή τους με τις κλινικές και παρακλινικές διαγνωστικές μεθόδους, τις εφαρμοζόμενες θεραπείες και η εισαγωγή τους στην έρευνα.
‐ Μορφή εκπαίδευσης: Κλινική και φροντιστηριακή άσκηση. Θεωρητική διδασκαλία.
‐ Διδακτικές μονάδες: 3.
‐ Αίθουσες διδασκαλίας: Αμφιθέατρο Γενικού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, Θάλαμοι και Εργαστήρια της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής.
‐ Περιεχόμενο του μαθήματος: Θεωρητική διδασκαλία από αμφιθεάτρου. Ιστορικό‐κλινική εξέταση, διαφορική διάγνωση στην Καρδιολογία. Ηλεκτροκαρδιογράφημα. Καρδιακή ανεπάρκεια. Ασταθής στηθάγχη και οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Σταθερή στηθάγχη, Ενδείξεις Στεφανιογραφίας – Αγγειοπλαστικής. Αθηροσκλήρωση. Αρτηριακή υπέρταση. Αρρυθμίες και αντιαρρυθμικά φάρμακα. Καρδιακή ανακοπή ‐ Αιφνίδιος θάνατος. Νόσος φλεβοκόμβου ‐ Διαταραχές κολποκοιλιακής αγωγής. Περικαρδίτιδες, Μυοκαρδίτιδες, Ενδοκαρδίτιδες. Μυοκαρδιοπάθειες. Παθήσεις μιτροειδούς και αορτής. Συγγενείς Καρδιοπάθειες.
-Πρακτική άσκηση: α) Λήψη ιστορικού‐κλινική εξέταση‐σημειολογία. β) Κλινική προσέγγιση‐διάγνωση‐αντιμετώπιση στηθάγχης γ)Λειτουργία Στεφανιαίας Μονάδος‐ Αντιμετώπιση οξέος εμφράγματος και οξέων Καρδιολογικών Συμβάντων ‐ Θρομβόλυση, δ) Βαλβιδοπάθειες, ε) διάγνωση αντιμετώπιση αρρυθμιών στ) ενδοκαρδίτιδες‐μυοκαρδίτιδες‐μυοκαρδιοπάθειες ζ) Κλινική προσέγγιση‐διάγνωση‐αντιμετώπιση καρδιακής ανεπάρκειας η) Εισαγωγή στις αναίμακτες διαγνωστικές μεθόδους στην θ) Εισαγωγή στην Στεφανιογραφία

‐ Ώρες ‐ Διάρκεια διδασκαλίας: 39.

‐ Πρόγραμμα ‐ Ημερομηνίες εκπαίδευσης: Θεωρητική διδασκαλία: Πέμπτη 12:00 . ‐ 14:00 . Κλινική Άσκηση: Εβδομάδα 1‐6. Τμήματα : Δευτέρα 12.00 π.μ. ‐ 14:00: Τρίτη 12.00 π.μ. ‐ 14:00 : Τετάρτη 12.00 . ‐ 14:00: Πέμπτη 12.00 ‐ 14:00: Παρασκευή 12.00‐14‐00 Εβδομάδα 7‐12. Τμήματα : Δευτέρα 12.00 π.μ. ‐ 14:00: Τρίτη 12.00 π.μ. ‐ 14:00 : Τετάρτη 12.00 . ‐ 14:00: Πέμπτη 12.00 ‐ 14:00: Παρασκευή 12.00‐14‐00

‐ Αξιολόγηση ‐ Πρόοδος ‐ Εξετάσεις: Παρουσίες, Τελικές Γραπτές Εξετάσεις.

‐ Συνολική αποτίμηση ‐ Αξιολόγηση: Παρουσίες, Κλινική δοκιμασία, Γραπτές εξετάσεις.
- Εκπαιδευτικό υλικό - Βιβλία: Βιβλίο Καρδιολογίας της Α Καρδιολογικής Κλινικής

Λέξεις Κλειδιά
Καρδιολογία, καρδιαγγειακή νόσος, αθηροσκλήρωση, βαλβιδοπάθειες, αρρυθμίες, οξέα στεφανιαία σύνδρομα, καρδιακή ανεπάρκεια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 13
Κλινική Άσκηση 344
Σύνολο 357
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο Καρδιολογίας Α' Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ
Βιβλίο Εσωτερικής Παθολογίας Τομέα Παθολογίας ΑΠΘ
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-11-2015

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.