Μάθημα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 1

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 / Microbiology I
Κωδικός ΙΑ0297
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000295

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 5 3 5,5

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2013-2014)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 5 3 5,5

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2012-2013)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 5 3 5,5

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2011-2012)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό Κορμού 5 3 5,5

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2010-2011)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό Κορμού 5 3 5,5

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2009-2010)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό Κορμού 5 3 5,5

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 1
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες
Class ID
600010882
Τμήμα Διδάσκοντες
1. Α΄ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τιμολέων-Αχιλλέας Βυζαντιάδης, Νικόλαος Μαλισιόβας, Άννα Παπά-Κονιδάρη
2. Β΄ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γεωργία Γκιούλα, Μαρία Εξηντάρη, Αγγελική Μελίδου
Τύπος Μαθήματος
 • ΥποβάθρουΤα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. Συνήθως διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα Στατιστική στη Βιολογία, η Φυσικοχημεία κα.
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΑ0241 ΑΓΓΛΙΚΑ 1 (1/2)
 • ΙΑ0242 ΑΓΓΛΙΚΑ 2 (2/2)
 • ΙΑ0306 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι (ΑΓΓΛΙΚΑ)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Oι στόχοι του μαθήματος είναι η πλήρης κατανόηση των σπουδαιότερων βακτηρίων που προκαλούν λοιμώξεις στον άνθρωπο καθώς επίσης και η ειδική μικροβιολογική διάγνωση αυτών.Επιπροσθέτως στους στόχους του μαθήματος συμπεριλαμβάνεται η εισαγωγή στις βασικές αρχές της ανοσολογίας και στη αντίδραση του ανοσιακού συστήματος στις βακτηριακές λοιμώξεις.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ιστορία της Μικροβιολογίας, Ταξινόμηση των μικροοργανισμών, Μορφολογική μελέτη του μικροβιακού κυττάρου, Ανατομική κατασκευή του μικροβιακού σώματος, Πολλαπλασιασμός των σχιζομυκήτων, Φυσιολογία των μικροβίων, Γενετική των μικροβίων, Παράγοντες επιδρώντες βλαπτικώς επί των μικροοργανισμών, Χημειοθεραπευτικά-Αντιβιοτικά, Κριτήρια χρησιμεύοντα για την τυποποίηση των σχιζομυκήτων, Σχέσεις ξενιστού-μικροοργανισμού, Φυσιολογική μικροβιακή χλωρίδα του ανθρώπου, Ανοσία, Φυσική ανοσία - Επίκτητη ανοσία, Αντιγόνα, Αντισώματα-Ανοσοσφαιρίνες, Ανοσολογική απάντηση, Μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας, Σύστημα του συμπληρώματος, Ανοσοαιματολογία - Oμάδες αίματος, Υπερευαισθησία, Ανοσία στις λοιμώξεις, Αντιδράσεις αντιγόνου-αντισώματος, Τεχνητή ενεργητική ανοσία. Κόκκοι θετικοί κατά Gram, Κόκκοι αρνητικοί κατά Gram, Κορυνοβακτηρίδια - Γκαρντνερέλλα - Λιστέρια, Ακτινομύκητες - Νοκάρδιες - Στρεπτομύκητες, Μυκοβακτηρίδια, Αερόβια σπορογόνα βακτηρίδια, Αναερόβια σπορογόνα βακτήρια - Κλωστηρίδια, Αναερόβια Gram αρνητικά μη σπορογόνα βακτήρια, Εντεροβακτηριοειδή, Ψευδομονάς, Αιμόφιλοι - Μπορντετέλλες, Βρουκέλλες, Παστερέλλες - Φρανσισέλλες, Δονάκια-Καμπυλοβακτηρίδια, Λεγεωνέλλες, Διάφορα Gram αρνητικά βακτήρια Σπειροχαιτιακά, Μυκοπλάσματα - L-μορφές, Ρικέτσιες, Χλαμύδια.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Περιγραφή
Όλα τα μαθήματα γίνονται με παρουσίαση σε μορφή PowerPoint.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 36
Εργαστηριακή Άσκηση 14
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 2
Φροντιστήριο 8
Σύνολο 60
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
«Ιατρική Μικροβιολογία», των Murray PR., Rosenthal KS., Pfaller MA., μεταφρασμένο 6η έκδοση 2009, εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ιατρικά συγγράμματα και έντυπα προσβάσιμα στις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ και στο διαδίκτυο
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-02-2014

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.