Μάθημα

ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ / Neonatology
Κωδικός ΙΑ0300
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000298

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 10 5 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2013-2014)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 10 5 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2012-2013)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 10 5 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2011-2012)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 10 5 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2010-2011)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 10 5 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2009-2010)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 10 5 2

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
Class ID
600017744
Τμήμα Διδάσκοντες
1. Α΄ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Ελισάβετ Διαμαντή, Βασιλική Δρόσου-Αγακίδου, Βασιλική Σούμπαση-Γρίβα
2. Β΄ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Παρασκευή Καραγιάννη, Νικόλαος Νικολαϊδης, Χρήστος Τσακαλίδης
3. Α΄ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Δημήτριος Σφουγγάρης
4. Β΄ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ιωάννης Σπυριδάκης
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • IA0377 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
 • ΙΑ0246 ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
 • ΙΑ0247 ΑΠΕΙΚΟΝ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι
 • ΙΑ0248 ΑΠΕΙΚΟΝ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΙ
 • ΙΑ0255 ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 • ΙΑ0256 ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΙΑ0269 ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΙΑ0273 ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΙΑ0275 ΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΙΑ0282 ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ 1
 • ΙΑ0283 ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ 2
 • ΙΑ0291 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ
 • ΙΑ0297 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 1
 • ΙΑ0298 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 2
 • ΙΑ0339 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 1
 • ΙΑ0340 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 2
 • ΙΑ0400 ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Γενικές Προαπαιτήσεις
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να:
1. Λαμβάνει το ιστορικό και να εξετάζει φυσιολογικό νεογνό και να αναγνωριζει τα κλινικά σημεία που υποδηλώνουν ενδεχόμενη υποκείμενη παθολογική κατάσταση
2. Να προσφέρει βασική αναζωογόννηση νεογνού σε επείγουσες καταστάσεις και να αντιμετωπίζει συχνά νεογνικά προβλήματα όπως ο νεογνικός ίκτερος και η αναπνευστικη δυσχέρεια
3. Να αναγνωρίζει τα προβλήματα του πρόωρου νεογνού και να αντιμετωπίζει τα συχνότερα από αυτά
4. Να αξιολογεί τις ενδείξεις των συσκευών παρακολούθησης των ζωτικών σημείων
5. Να μπορεί να αξιολογεί τις κύριες εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, αέρια αίματος, CRP, βιοχημικές εξετάσεις).
6. Να αναγνωρίζει τις μακροχρόνιες συνέπειες των νεογνικών προβλημάτων και τον τρόπο παρακολούθησής τους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να εκπαιδευτεί ο φοιτητής στη φροντίδα του φυσιολογικού, του πρόωρου και του πάσχοντος νεογνού. Να αποκτήσει βασικές γνώσεις για την αναζωογόνηση νεογνού και να μάθει να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τα κυριότερα νεογνικά προβλήματα. Τα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνουν τα εξής θέματα: Ιστορικό και κλινική εξέταση νεογνού, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, Περιγεννητική ασφυξία, υποξαιμική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια, σταθεροποίηση και μεταφορά νεογνού, περιγεννητικές κακώσεις, διαταραχές της ενδομήτριας θρέψης, πρόωρα νεογνά, αναπνευστικά προβλήματα του πρόωρου και τελειόμηνου Νεογνού, μηχανικός αερισμός, εγκεφαλική αιμορραγία, νεογνικοί σπασμοί, συγγενείς και νεογνικές λοιμώξεις, νεογνικός ίκτερος, αιματολογικά προβλήματα νεογνού, μεταβολικά προβλήματα νεογνού, επείγοντα χειρουργικά προβλήματα νεογνού.
Λέξεις Κλειδιά
νεογνά, πρόωρα, αναπνευστική δυσέχερεια, λοιμώξεις, σπασμοί, αναιμία, εγκεφαλική αιμορραγία, ασφυξία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Power point, προβολή video, e mail
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις
Προβολή videos
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται στη διάρκεια των μαθημάτων με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σχετικών με το εκάστοτε διδασκόμενο μάθημα καθώς και στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Διανέμεται το σύγγραμμα Νεογνολογία, το οποίο γράφουν τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα που διδάσκουν το μάθημα. Το σύγγραμμα ανανεώνεται σε μεγάλο βαθμό κάθε δυο χρόνια, εκδίδεται με τη μορφή σημειώσεων και από το τρέχουν ακαδημαϊκό έτος θα διανέμεται μέσω του Εύδοξος.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Neurology of the Newborn. Volpe JJ
Assisted ventilation of the Neonate. Goldsmith JP and Karotkin EH. F
etal, Neonatal, and Infant Cardiac Disease.Moller JH and Neal WA.
Physical Diagnosis in Neonatology. Fletcher MA. Neonatology.
Management, Procedures, On-call Problems,Diseases, and Drugs. Gomella TL.
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-06-2013

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.