Μάθημα

ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ / Neurophysiology of Sensory Organs
Κωδικός IA0378
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000016

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 5 3 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2013-2014)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 5 3 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2012-2013)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 5 3 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2011-2012)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 5 3 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2010-2011)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 5 3 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2009-2010)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 5 3 2

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες
Class ID
600010862
Τμήμα Διδάσκοντες
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ Βασίλειος Καραμπατάκης
2. Α' ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ Κωνσταντίνος Μάρκου, Μιλτιάδης Τσαλιγόπουλος, Γεώργιος Ψύλλας
3. Β΄ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ Ιορδάνης Κωνσταντινίδης, Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Βασίλειος Νικολαΐδης
4. Α΄ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Αγγελική Κακαβούτη-Δούδου
5. Γ΄ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Κωνσταντίνος Μπομπορίδης
6. Γ΄ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Βασιλική-Μαρία Ηλιάδου
7. Α΄ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Δημήτριος Ιωαννίδης, Ελισάβετ Λαζαρίδου
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών ΓνώσεωνΜαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήμονα και πολίτη. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φιλοσοφία της επιστήμης, τα Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα κα.
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
-Να διευρύνει τις γνώσεις του
-Να εφαρμόσει την κριτική σκέψη σε ανάλογα περιστατικά

Σκοπός του μαθήματος είναι η ενημέρωση του φοιτητή στις γενικές αρχές της φυσιολογίας, στη σύγχρονη γνώση και αντίληψη για τους ειδικούς νευροφυσιολογικούς μηχανισμούς που διέπουν τη λειτουργία των αισθητηρίων οργάνων και τις σύγχρονες μεθόδους μέτρησης και εκτίμησης των διαταραχών τους. Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα στην αίθουσα διδασκαλίας της Ά Ωτορινολαρυγγολογικής κλινικής (Κέντρο Ακοής και Ομιλίας).

Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σύγχρονα δεδομένα της ακουστικής λειτουργίας, Αισθήσεις και νευροψυχική δόμηση - Πλαστικότητα του εγκεφάλου, Κεντρική ακουστική λειτουργία. Κεντρικές ακουστικές διαταραχές. Σύγχρονες ηλεκτροφυσιολογικές μέθοδοι διάγνωσης της βαρηκοΐας. Η ηλεκτροφυσιολογική και νευροφυσιολογική βάση λειτουργίας των ακουστικών βαρηκοΐας και των κοχλιακών εμφυτευμάτων. Η λειτουργία της όρασης. Νευροφυσιολογία της όρασης. Σύγχρονες αντιλήψεις στη διαμόρφωση της Οπτικής οξύτητας Α. Οφθαλμικές εκτροπές, Β. Ευαισθησία αντιθέσεως. Φυσιολογία της χρωματικής όρασης. Ο νευροφυσιολογικός έλεγχος της όρασης. Η λειτουργία της ισορροπίας. Περιφερικό και κεντρικό αιθουσαίο σύστημα. Σύγχρονες μέθοδοι εκτίμησης των διαταραχών της ισορροπίας. Η λειτουργία της όσφρησης. Νευροφυσιολογία της όσφρησης. Οσφησιομετρία. Διαταραχές της όσφρησης. Η λειτουργία της γεύσης. Γευσιομετρία.Διαταραχές της γεύσης. Η λειτουργία του δέρματος και της αφής.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 26 26 1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 26 26 1
Σύνολο 52 52 2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
 • Προφορική Εξέταση (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Διδακτικές σημειώσεις.
Διαφάνειες μαθήματος
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-11-2015

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.