Μάθημα

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ / Neurology
Κωδικός ΙΑ0301
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή/Εαρινή
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000299

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Πρόγραμμα Ανταλλαγής 12 6 4,6

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2013-2014)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Πρόγραμμα Ανταλλαγής 12 6 4,6

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2012-2013)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Πρόγραμμα Ανταλλαγής 12 6 4,6

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2011-2012)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Πρόγραμμα Ανταλλαγής 12 6 4,6

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2010-2011)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Πρόγραμμα Ανταλλαγής 12 6 4,6

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2009-2010)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Πρόγραμμα Ανταλλαγής 12 6 4,6

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
Class ID
600017685
Τμήμα Διδάσκοντες
1. Α΄ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Μαριάνθη Αρναούτογλου, Βασιλική Κώστα, Αναστάσιος Ωρολογάς
2. Β΄ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Νικόλαος Γρηγοριάδης, Θεόδωρος Καραπαναγιωτίδης, Δημήτριος Μανουσάκης-Καρακώστας
3. Γ΄ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ουρανία Αργυροπούλου-Ράκα, Μαγδαληνή Κώστα-Τσολάκη, Σεβαστή Μποσταντζοπούλου-Καμπούρογλου
Τύπος Μαθήματος
 • ΥποβάθρουΤα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. Συνήθως διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα Στατιστική στη Βιολογία, η Φυσικοχημεία κα.
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΑ0302 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Η
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα αποκτήσουν σχετική ικανότητα:
- στην λήψη ενός ολοκληρωμένου νευρολογικού ιστορικού
- στην εκτέλεση μιάς πλήρους νευρολογικής εξέτασης
- στην ερμηνεία των ευρημάτων της νευρολογικής εξέτασης
- στην αναγνώριση και διαφορική διάγνωση μιάς νευρολογικής παθολογικής κατάστασης καθώς και στη θεραπευτική της αντιμετώπιση
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
H ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική γνώση του Νευρικού Συστήματος του ανθρώπου στην φυσιολογική και παθολογική κατάσταση. Η γνώση αυτή προκύπτει από την μελέτη της ανατομίας και φυσιολογίας του Νευρικού Συστήματος καθώς και από την κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών των νοσημάτων και των δυσλειτουργιών του για να συμπληρωθεί από την διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση τους.
Η κλινική άσκηση (κλινική άσκηση σε αίθουσα διδασκαλίας και στους θαλάμους ασθενών)στοχεύει στην εκμάθηση της λήψης νευρολογικού ιστορικού και στην κατανόηση της μεθοδολογίας της νευρολογικής εξέτασης – κρανιακά νεύρα, πυραμιδικό σύστημα, περιφερικός κινητικός νευρώνας, βασικά γάγγλια, παρεγκεφαλίδα, αισθητικός μηχανισμός (επιπολής, εν τω βάθει και συνδυασμένη αισθητικότητα) και ανώτερες φλοιïκές λειτουργίες. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται :1) να ερμηνεύουν τα ευρήματα της νευρολογικής εξέτασης, 2) να εντοπίζουν την βλάβη στο νευρικό σύστημα και 3) να αναγνωρίζουν,κατα το δυνατόν, την νευρολογική πάθηση.
Λέξεις Κλειδιά
Νευρολογία, Νευρολογική εξέταση, Παθήσεις νευρικού συστήματος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η διδασκαλία στη κλινική άσκηση στην αίθουσα γίνεται με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Η επικοινωνία των φοιτητών με την γραμματεία της κλινικής και με μέλη ΔΕΠ γίνεται εκτός της προσωπικής επαφής με την χρήση του διαδικτύου.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Φροντιστήριο 15
Κλινική Άσκηση 90
Σύνολο 105
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές εξετάζονται προφορικά. Οι προφορικές εξετάσεις γίνονται στους θαλάμους των ασθενών και περιλαμβάνουν κλινική εξέταση ασθενούς καθώς και ερωτήσεις για την παθολογική κατάσταση του.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Κλινική Εξέταση Ασθενούς (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο 22768737: Νευρολογία, Karl F.Masuhr
Βιβλίο 17420: Νευρολογία Λογοθέτη, ΛογοθέτηςΙ,ΜυλωνάςΙ
Βιβλίο 17419: Νευρολογία, Τάσκος Ν
Βιβλίο 13255867:NETTER'S Σύνοψη Νευρολογίας, Misulis Head
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Oxford Handbook of Neurology, Eds.Manji H et al,2007
Neurology and Neurosyrgery illustrated,Eds. Lindsay K, Bone I, 2010
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-07-2013

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.