Μάθημα

Ω.Ρ.Λ.

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος Ω.Ρ.Λ. / ENT
Κωδικός ΙΑ0351
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000349

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 8 4 3

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2013-2014)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 8 4 3

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2012-2013)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 8 4 3

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2011-2012)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό Κορμού 8 4 3

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2010-2011)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό Κορμού 8 4 3

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2009-2010)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό Κορμού 8 4 3

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος Ω.Ρ.Λ.
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
Class ID
600017697
Τμήμα Διδάσκοντες
1. Α΄ ΩΡΛ Κωνσταντίνος Μάρκου, Στέφανος Τριαρίδης, Μιλτιάδης Τσαλιγόπουλος
2. Β΄ ΩΡΛ Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Σπυρίδων Μεταξάς-Αρμόδωρος, Βασίλειος Νικολαΐδης
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών ΓνώσεωνΜαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήμονα και πολίτη. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φιλοσοφία της επιστήμης, τα Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα κα.
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Η εκμάθηση των βασικών καθημερινών παθήσεων, από Ωτορινολαρυγγολογική άποψη, της περιοχής Κεφαλής και Τραχήλου.
2. Η σύνδεση των γνώσεων με παθήσεις που αφορούν άλλες ειδικότητες της Ιατρικής, όπως: Νευρολογίας, Νευροχειρουργικής, Οφθαλμολογίας, Παθολογίας, Δερματολογίας, Παιδιατρικής και άλλες.
3. Η δυνατότητα να πραγματοποιεί ο φοιτητής, Πτυχιούχος της Ιατρικής αργότερα, μια βασική Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση.
4. Η μετάδοση πρακτικών ενεργειών και απόκτηση δεξιοτήτων από φοιτητές στην αντιμετώπιση των καθημερινών παθήσεων και στις άμεσες ενέργειες στα επείγοντα της Ωτορινολαρυγγολογίας.
5. Η ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε ιατρικά θέματα, όπως ο καρκίνος της Κεφαλής και του Τραχήλου, η παιδική βαρηκοϊα και άλλα, που έχουν μεγάλες κοινωνικές προεκτάσεις, με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και τη σωστή κατεύθυνση των πασχόντων.
6. Η μετάδοση και απόκτηση εγκυκλοπαιδικών γνώσεων σε ολόκληρο το πεδίο των Ω.Ρ.Λ παθήσεων και των δυνατοτήτων της ειδικότητας με τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρητικά: Εισαγωγή στην ΩΡΛ/γία και τις υποειδικότητες, στοιχεία ανατομίας-φυσιολογίας περιοχής κεφαλής και τραχήλου, παθήσεις στην ΩΡΛ/γία και αντιμετώπισή τους. Προβλήματα κοινωνικής ένταξης κωφών-βαρήκοων, καρκινοπαθών.
Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται επίσης κατά τη διάρκεια του Η' εξαμήνου, σε 13 δίωρα:
1. Εισαγωγή στην ΩΡΛ.
2. Ανατομία, Φυσιολογία ακοής και ισορροπίας.
3. Παθήσεις έξω-μέσου ωτός και ευσταχιανής σάλπιγγας. Οξεία μέση ωτίτιδα.
4. Χρόνια μέση ωτίτιδα. Τυμπανοπλαστικές επεμβάσεις.
5. Παθήσεις προσθίου λαβυρίνθου. Αίτια βαρηκοΐας – Διάγνωση – Θεραπεία.
6. Αντιμετώπιση νευροαισθητήριας βαρηκοΐας.
7. Παθήσεις οπισθίου λαβυρίνθου. Ίλιγγος – Νυσταγμός.
8. Βαρήκοο παιδί. Ψυχοπαθολογία παιδιού – γονέων. Προβλήματα. Διάγνωση-θεραπεία ανάπτυξης και διαταραχών λόγου στο βαρήκοο παιδί.
9. Ανατομία, Φυσιολογία ρινός – παραρρινίων. Δυσχέρεια ρινικής αναπνοής. Ρινορραγία.
10. Φλεγμονές – όγκοι παραρρινίων. Διαγνωστικές μέθοδοι – Θεραπεία.
11. Επείγοντα προβλήματα στην Ωτορινολαρυγγολογία – Χειρουργική κεφαλής και τραχήλου. Τραυματολογία σπλαχνικού κρανίου. Προτεραιότητες- Αντιμετώπιση.
12. Ανατομία – Φυσιολογία λάρυγγα. Βράγχος φωνής – φλεγμονές του λάρυγγα.
13. Όγκοι του λάρυγγα. Διογκώσεις τραχήλου. Τραχειοτομή.

Φροντιστηριακά: Ανάλυση Ιατρικής σκέψης από το σύμπτωμα στη διάγνωση – πρακτική άσκηση – απόκτηση δεξιοτήτων σε βασικές πράξεις της Ω.Ρ.Λ (αντιμετώπιση ρινορραγίας τραυματία-τραχειοτομή-κλινική εξέταση στην Ω.Ρ.Λ).
Στις φροντιστηριακές ασκήσεις, κάθε δίωρο περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
1. Ωτολογία
α) Βασικές γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας.
β) Σημειολογία:
- ωταλγία
- ωτόρροια
- ωτορραγία
- βαρηκοΐα
- ίλιγγος
- νυσταγμός
- εμβοές
- παραλύσεις του προσωπικού νεύρου
- διογκώσεις και έλκη πτερυγίου
γ) Εξεταστικές μέθοδοι:
- επισκόπηση
- ψηλάφηση
- ωτοσκόπηση
- έλεγχος της ευσταχιανής σάλπιγγας
- αδρός έλεγχος της ακοής και έλεγχος της ισορροπίας
- ακτινολογική μελέτη

2. Ρινολογία
α) Βασικές γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας.
β) Σημειολογία:
-ρινορραγία
- ρινόρροια (άοσμη – δύσοσμη)
- πτάρνισμα
- ρινική απόφραξη
- ρινόρροια Ε.Ν.Υ.
- κεφαλαλγία, προσωπαλγία
- διαταραχές όσφρησης (υποσμία, ανοσμία, παροσμία, κακοσμία)
- μονόπλευρη βαρηκοΐα αγωγιμότητας
- μονόπλευρος εξώφθαλμος
- διόγκωση στο πρόσωπο
γ) Εξεταστικές μέθοδοι:
- επισκόπηση
- ψηλάφηση
- ρινοσκόπηση
- ενδοσκόπηση
- παρακέντηση και πλύση των παραρρινίων κόλπων (αντροσκόπηση)
- έλεγχος διαβατότητας μύτης (ρινομανομετρία, ρινομετρία)
- έλεγχος όσφρησης
- έλεγχος ρινικής αλλεργίας
- ακτινολογική μελέτη

3. Φάρυγγας - Οισοφάγος
α) Βασικές γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας.
β) Σημειολογία:
- δυσκαταποσία
- δυσφαγία
- φαρυγγοδυνία
- δυσχέρεια ρινικής αναπνοής
- βαρηκοΐα αγωγιμότητας
- κεφαλαλγία
- διόγκωση
- τρισμός
γ) Εξεταστικές μέθοδοι:
- επισκόπηση
- ενδοσκόπηση
- στοματοφαρυγγοσκόπηση
- οπίσθια ρινοσκόπηση
- έμμεση λαρυγγοσκόπηση
- δακτυλική εξέταση ρινοφάρυγγα
- έλεγχος αμυγδαλών
- οισοφαγοσκόπηση
- ακτινολογική μελέτη

4. Λάρυγγας – Τραχεία – Τράχηλος
α) Βασικές γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας.
β) Σημειολογία:
- βράγχος
- δυσκαταποσία
- δύσπνοια
- συριγμός
- αιμόπτυση
- βήχας
- εισρόφηση
- διόγκωση
- δυσαρθρίες – δυσφωνίες
γ) Εξεταστικές μέθοδοι:
- επισκόπηση
- ψηλάφηση
- έμμεση λαρυγγοσκόπηση
- άμεση λαρυγγοσκόπηση
- μικρολαρυγγοσκόπηση
- λαρυγγοσκόπηση με εύκαμπτο ή άκαμπτο φαρυγγολαρυγγοσκόπιο
- στροβοσκόπηση
- τραχειοβρογχοσκόπηση
- ακτινολογική, υπερηχογραφική, σπινθηρογραφική μελέτη
- τραχειοτομή

5. Στοματική κοιλότητα – Σιαλογόνοι Αδένες
α) Βασικές γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας.
β) Σημειολογία:
- κακοσμία
- ξηροστομία
- αλλοιώσεις της επιφάνειας της γλώσσας
- πόνος, δυσκαταποσία
- έλκη
- αιμορραγία
- τρισμός
- διαταραχές ομιλίας
- διόγκωση
- διαταραχές της λειτουργίας του προσωπικού νεύρου
- διαταραχές γεύσης
- κινητικότητα γλώσσας.
γ) Εξεταστικές μέθοδοι:
- επισκόπηση
- ψηλάφηση
- έλεγχος γεύσης
- καθετηριασμός εκφορητικών πόρων σιαλογόνων αδένων
- ακτινολογική μελέτη.

6. Εργαστηριακός έλεγχος
α) ακοής (ακοομετρία)
β) της ισορροπίας του σώματος.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 26 52 2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 6 0,2
Κλινική Άσκηση 12 0,55
Εφημερίες δίωρες 4 0,25
Σύνολο 42 58 3
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Δεν δικαιολογείται ουδεμία απουσία στις φροντιστηριακές ασκήσεις - πρακτική άσκηση. Τα μαθήματα από αμφιθεάτρου δεν είναι υποχρεωτικά. Στο τέλος των φροντιστηριακών ασκήσεων οι ασκηθέντες φοιτητές δίνουν προφορικές εξετάσεις στον διδάσκοντα της ομάδος. Η τελική αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις στις θεσμοθετημένες εξεταστικές περιόδους κάθε Ακαδημαϊκού έτους. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα και ώρα από τις δυο κλινικές σε διαφορετικά αμφιθέατρα. Η εξέταση περιλαμβάνει μικρά θέματα ανάπτυξης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Προφορική Εξέταση (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
 • Κλινική Εξέταση Ασθενούς (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Το βιβλίο αναφοράς του μαθήματος είναι το σύγγραμμα με τίτλο «Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου» των Μελών ΔΕΠ της Α΄ και Β΄ Ω.Ρ.Λ. Κλινικής του Α.Π.Θ. Εκδόσεις Copy City EΠΕ 2008.

The reference book is entitled “Otolaryngology – Head & Neck surgery” by the academic staff of the 1st and 2nd ENT Department of the Aristotle University of Thessaloniki (Copy City ΕΠΕ, 2008).

Τελευταία Επικαιροποίηση
21-11-2015

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.