Μάθημα

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ / Urology
Κωδικός ΙΑ0317
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000315

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 7 4 3

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2013-2014)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 7 4 3

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2012-2013)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 7 4 3

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2011-2012)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό Κορμού 7 4 3

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2010-2011)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό Κορμού 7 4 3

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2009-2010)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό Κορμού 7 4 3

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες
Class ID
600010894
Τμήμα Διδάσκοντες
1. Α΄ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ιωάννης Βακαλόπουλος, Γεώργιος Δημητριάδης, Δημήτριος Χατζηχρήστου
2. Β΄ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Απόστολος Αποστολίδης, Απόστολος Αποστολίδης, Ισαάκ-Ευάγγελος Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος Χατζημουρατίδης
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Για την παρακαλούθηση των φροντιστηριακών μαθημάτων καθώς και της κλινικής άσκησης στο μάθημα της Ουρολογίας, με σκοπό την επίτευξη των επιθυμητών μαθησιακών στόχων, όπως περιγράφονται παρακάτω, οι ασκούμενοι φοιτητές πρέπει να κατέχουν επαρκώς: την ανατομία,ιστολογία και εμβρυολογία, φυσιολογία, παθοφυσιολογία και παθολογική ανατομική του ουροποιητικού συστήματος καθώς και του γεννητικού συστήματος του άρρενος. Επιπλέον για τις ανάγκες της κλινικής άσκησης πρεπει να έχουν ασκηθεί επαρκώς στις βασικές μεθόδους φυσικής-κλινική εξέτασης και διάγνωσης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση των φροντιστηριακών μαθημάτων και της κλινικής άσκησης ο φοιτητής πρέπει να είναι σε θέση:

- Να αναγνωρίσει τη θέση των οργάνων του ουροποιητικού και γεννητικού συστήματος του άνδρα πάνω στο σώμα, να πάρει ένα βασικό ουρολογικό ιστορικό και να εφαρμόσει τις βασικές μεθόδους φυσικής εξέτασης, καθώς και να εκτελέσει δακτυλική εξέταση από το ορθό και ψηλάφηση του οσχέου
- Να περιγράψει τη σημασία και τη χρησιμότητα των εργαστηριακών εξετάσεων για τον έλεγχο της λειτουργίας του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος του άνδρα
- Να αναγνωρίζει τα όργανα του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος του άνδρα στις απεικονιστικές εξετάσεις και ιδιαίτερα στην υπερηχοτομογραφία
- Να γνωρίζει την ορθή τεχνική τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου καθετήρα ουροδόχου κύστης, καθώς και τις πιθανές δυσχέρειες και επιπλοκές
- Να αναγνωρίσει τις επείγουσες καταστάσεις του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος του άνδρα (Κωλικός, συστροφή όρχεως, ουροσήψη κλπ.) και να υποδείξει τις θεραπευτικές επιλογές
- Να παρουσιάσει (με καθοδήγηση) μια απλή κλινική περίπτωση ουρολογικού ασθενούς και να υποδείξει τις βασικές θεραπευτικές επιλογές

Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η διδασκαλία του μαθήματος της Ουρολογίας στην Α΄Ουρολογική Κλινική γίνεται σε τέσσερις ομάδες των 40 περίπου φοιτητών. Η εκπαίδευση για κάθε ομάδα διαρκεί τρείς (3) εβδομάδες και περιλαμβάνει διδασκαλία και κλινική άσκηση.

Α. Διδασκαλία
Οι εννέα (9) ώρες διδασκαλίας γίνονται στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης "Γ. Γεννηματάς", που βρίσκεται στο ισόγειο απέναντι από τα Ουρολογικά επείγοντα. Τα αντικείμενα της διδασκαλίας είναι:

Λιθίαση ουροποιητικού - Ενδοουρολογία
Ουρολοιμώξεις
Ανδρική σεξουαλική λειτουργία και αναπαραγωγή
Συγγενείς παθήσεις ουροποιητικού
Όγκοι νεφρών - Όγκοι όρχεων
Κακώσεις ουροποιητικού
Όγκοι προστάτη
Όγκοι ουροδόχου κύστης
Νευρογενής δυσλειτουργία ουροδόχου κύστης - Γυναικοουρολογία

Όλα τα μαθήματα θα συνοδεύονται από ηλεκτρονική προβολή διαφανειών και άλλων διαθέσιμων πολυμέσων κατά περίπτωση.

Β. Κλινική άσκηση
Η υποχρεωτική κλινική άσκηση των φοιτητών θα γίνεται κάθε Παρασκευή 8-10 π.μ. σε υποομάδες των 8-10 φοιτητών στους θαλάμους της κλινικής στον 2ο όροφο του Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς».
Λόγω των περιορισμένων υποχρεωτικών διδακτικών του Προγράμματος Σπουδών, η κλινική προσφέρει τη δυνατότητα και προαιρετικής κλινικής άσκησης. Με πρωτοβουλία των φοιτητών ολιγάριθμες ομάδες των 3-4 μπορούν να παρακολουθούν τις παρακάτω δραστηριότητες της Κλινικής σε συνεννόηση με τα μέλη ΔΕΠ και τους γιατρούς της Κλινικής:

Επίσκεψη των ασθενών στους θαλάμους με τον καθηγητή και κατόπιν συζήτηση των περιστατικών στην αίθουσα συγκεντρώσεων της κλινικής Τρίτη & Πέμπτη 8:30-9:30 πμ.
Χειρουργεία Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 8.30-15.00
Εξωτερικές 24ωρες εφημερίες σύμφωνα με το Πρόγραμμα εφημεριών του Νοσοκομείου, που θα καταβληθεί προσπάθεια να ανακοινώνεται έγκαιρα στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κλινικής
Τακτικά ιατρεία Γενικής Ουρολογίας, Ουροδυναμικό, Ανδρολογικό, Διορθικής Υπερηχογραφίας-Βιοψιών προστάτη, Κυστεοσκοπήσεων, Μετεγχειρητικής παρακολούθησης Τρίτη & Πέμπτη 9-14.00

Η Α΄Ουρολογική κλινική θα διοργανώσει σειρά συμπληρωματικών εκπαιδευτικών συναντήσεων για τους φοιτητές σε ώρες εκτός εργάσιμου ωραρίου και ωρολογίου προγράμματος της Ιατρικής Σχολής, όπου θα παρουσιάζονται και θα συζητούνται ασθενείς της κλινικής από τα μέλη ΔΕΠ ή και τους ίδιους τους φοιτητές αν το επιθυμούν και θα γίνεται αναλυτική συζήτηση ώστε να συμπληρώνονται τα κενά του περιορισμένου χρονικά υποχρεωτικού προγράμματος.
Το πρόγραμμα και τα θέματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής (http://www.med.auth.gr/gram/gramanswer.asp) και στην πλατφόρμα e-blackboard (http://blackboard.lib.auth.gr/webapps/portal/frameset.jsp) της Κεντρικής Βιβλιοθήκης μετά την έναρξη των μαθημάτων.

Οι φοιτητές είναι ευπρόσδεκτοι και προτρέπονται να παρακολουθούν:
Τα μαθήματα ειδικευομένων και επιστημονικές συνεδρίες της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος που γίνονται στην αίθουσα της Εταιρείας (Οδυσσέως 13) με πρόγραμμα που θα ανακοινώνεται έγκαιρα.
Έκτακτες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες κλπ) που θα ανακοινώνονται από την Κλινική.

Λέξεις Κλειδιά
Ουροποιητικό σύστημα, Ανδρικό γεννητικό σύστημα, Ουρολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 72
Κλινική Άσκηση 192
Σύνολο 264
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει με γραπτές εξετάσεις, που θα γίνουν στην ημερομηνία που ορίζεται από το πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής. Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν Μικρό αριθμό (5-10) ερωτήσεων σύντομης ανάπτυξης με χρόνο περίπου 10 λεπτών για κάθε ερώτηση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Ουρολογία
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 1871
Έκδοση: 1/2010
Συγγραφείς: Κωνσταντίνος Χατζημουρατίδης, Ευάγγελος-Ισαάκ Ιωαννίδης
ISBN: 978-960-93-3464-8
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

2. PENN ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33349866
Έκδοση: 1η/2010
Συγγραφείς: PHILIP M. HANNO
ISBN: 978-960-6894-10-7
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΧΑΒΑΛΕΣ Α - ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ Κ ΟΕ

Τελευταία Επικαιροποίηση
20-10-2015

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.