Μάθημα

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ / Paediatric Surgery
Κωδικός ΙΑ0328
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000326

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 10 5 3

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2013-2014)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 10 5 3

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2012-2013)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 10 5 3

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2011-2012)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό Κορμού 10 5 3

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2010-2011)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό Κορμού 10 5 3

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2009-2010)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό Κορμού 10 5 3

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
Class ID
600017708
Τμήμα Διδάσκοντες
1. Α΄ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ιωάννης Βαλιούλης, Δημήτριος Σφουγγάρης
2. Β΄ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ιωάννης Σπυριδάκης
Τύπος Μαθήματος
 • ΥποβάθρουΤα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. Συνήθως διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα Στατιστική στη Βιολογία, η Φυσικοχημεία κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα παίρνουν και εν συνεχεία θα παρουσιάζουν το ιστορικό ενός ασθενή.
Θα οικοδομήσουν ένα ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο γύρω από την ανάπτυξη των φυσιολογικών και παθολογικών διαταραχών του Νερού, των Ηλεκτρολυτών και της Οξεοβασικής ισορροπίας στη νεογνική, βρεφική και τη παιδική ηλικία.
Θα μπορούν από την κλινική εξέταση και την εργαστηριακή διερεύνηση να βάλλουν διάγνωση σε παθήσεις της παιδικής ηλικίας.
Θα είναι ικανοί να κάνουν διαφορική διάγνωση και να προτείνουν την κατάλληλη θεραπεία.
Θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στις χειρουργικές παθήσεις στη νεογνική, τη βρεφική και τη παιδική ηλικία.
Προοπτική και εξελίξεις της Χειρουργικής Παίδων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο γνωστικό αντικείμενο της Χειρουργικής των Παίδων, περιλαμβάνεται η θεραπευτική αντιμετώπιση των χειρουργικών συγγενών διαμαρτιών και των επίκτητων χειρουργικών παθήσεων, που παρουσιάζονται από τη γέννηση του παιδιού, έως και την ηλικία των 14 ετών. Η ειδικότητα της Χειρουργικής των Παίδων εμπεριέχει όλο τον κύκλο της ζωής και αφορά όλα τα συστήματα του σώματος εκτός του καρδιοαγγειακού. Τέλος σημαντικό είναι να υπογραμμίσουμε πως αν και θεωρείται συναφή ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής, αποτελεί μια ανεξάρτητη ειδικότητα, έχοντας αποσπασθεί πλήρως, από τον κορμό της Γενικής Χειρουργικής. Το γεγονός αυτό, οφείλεται στο ότι τα παιδιά δεν αποτελούν μια μικρογραφία ενός ενήλικα, αλλά στο ότι ο μικρός ασθενής είναι ένας ιδιαίτερα αναπτυσσόμενος οργανισμός με πολλές ειδικές ανάγκες.
Λέξεις Κλειδιά
Χειρουργική Παίδων Χειρουργικές Παθήσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 3
Σεμινάρια 3
Εργαστηριακή Άσκηση 5
Κλινική Άσκηση 5
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων 5
Εκπόνηση μελέτης (project) 5
Σύνολο 26
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται με ερωτήσεις γνώσεων κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, με την εκπόνηση εργασιών, την παρουσίαση τους και τέλος με την διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εργασία (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Προφορική Εξέταση (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
 • Δημόσια Παρουσίαση (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Επιλογή 1
Τίτλος Συγγράμματος Χειρουργική
Παίδων – Νεογνική Χειρουργική
Συγγραφέας/είς Αν. Πετρόπουλος
Εκδοτικός Οίκος Copy City
ISBN 9789609551007
Έτος έκδοσης 2011
Κωδικό στον ΕΥΔΟΞΟ 12866459
Επιλογή 2
Τίτλος Συγγράματος Σύγχρονη Κλινική Παιδοχειρουργική – Διάγνωση και Θεραπεία
Συγγραφέας/είς Γ. Βάος
Εκδοτικός Οίκος Πασχαλίδης
ISBN 9789604891559
Έτος έκδοσης 2011
Κωδικό στον ΕΥΔΟΞΟ 13256999
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-09-2013

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.