Μάθημα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ / Internal Medicine
Κωδικός ΙΑ0319
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή/Εαρινή
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000317

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Πρόγραμμα Ανταλλαγής 11 6 15,4

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2013-2014)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Πρόγραμμα Ανταλλαγής 11 6 15,4

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2012-2013)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Πρόγραμμα Ανταλλαγής 11 6 15,4

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2011-2012)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Πρόγραμμα Ανταλλαγής 11 6 15,4

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2010-2011)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Πρόγραμμα Ανταλλαγής 11 6 15,4

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2009-2010)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Πρόγραμμα Ανταλλαγής 11 6 15,4

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες
Class ID
600010922
Τμήμα Διδάσκοντες
1. Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Μιχαήλ Δανιηλίδης, Παντελής Ζεμπεκάκης, Ηλίας Μπαλάσκας
2. Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Παναγιώτης Κατσινέλος, Παναγιώτα Μπούρα, Απόστολος Τσάπας
3. Γ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεμιστοκλής Βασιλειάδης, Στέλλα Δούμα, Βασίλειος Κώτσης
4. Δ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ευάγγελος Ακριβιάδης, Αλέξανδρος-Αναστάσιος Γαρύφαλλος, Ευδοκία Μανδαλά
5. Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Τριαντάφυλλος Διδάγγελος, Χρήστος Σαββόπουλος, Απόστολος Χατζητόλιος
6. Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Βασίλειος Άθυρος, Σοφία Βακαλοπούλου, Αστέριος Καραγιάννης
7. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γεώργιος Ευστρατιάδης, Αικατερίνη Παπαγιάννη, Μαρια Σταγκου
8. Γ΄ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ Βασίλειος Βασιλικός, Βασίλειος Σκέμπερης, Νικόλαος Φραγκάκης
Τύπος Μαθήματος
 • ΥποβάθρουΤα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. Συνήθως διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα Στατιστική στη Βιολογία, η Φυσικοχημεία κα.
 • Γενικών ΓνώσεωνΜαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήμονα και πολίτη. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φιλοσοφία της επιστήμης, τα Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα κα.
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο φοιτητής σαφή εικόνα της Εσωτερικής Παθολογίας , να κατανοήσει πλήρως τις κλασσικές γνώσεις , αλλά και τις νεώτερες , που αφορούν κάθε νόσημα η ομάδα νοσημάτων , ακόμη και αυτών που άπτονται των διαφόρων υποειδικοτήτων . Ταυτόχρονα η μακροχρόνια καθημερινή παρουσία των φοιτητών στους θαλάμους των ασθενών και η καθημερινή διδακτική επίσκεψη , σκοπό έχουν να καταστήσουν τον φοιτητή ικανό να αποκτήσει ευχέρεια στην προσέγγιση και την κλινική εξέταση των ασθενών , στην αξιολόγηση των κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων , με αποτέλεσμα την ενεργό συμμετοχή τους στον σχεδιασμό της διερεύνησης των περιστατικών ,την διαφορική διάγνωση και την διάγνωση . Περαιτέρω δε να αποκτήσουν εμπειρίες και δεξιότητες σε ιατρικούς χειρισμούς και παρεμβατικές πράξεις ,όπως επίσης να καταστούν ικανοί να κατανοούν και να οργανώνουν τις θεραπευτικές μεθόδους στον ασθενή. Εκτός αυτών ο φοιτητής καθοδηγείται στην αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών από διάφορες πηγές , στην οργάνωση παρουσίασης θέματος που άπτεται του γνωστικού αντικειμένου της Εσωτερικής Παθολογίας , όπως επίσης στην σύνταξη κατα-τοπιστικού πληροφοριακού σημειώματος για την κατάσταση του ασθενούς του.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Α. Κλινική άσκηση
Καθημερινή επαφή με τον ασθενή (ιστορικό – κλινική εξέταση),συμμετοχή στην διε-ρεύνηση των περιστατικών ,την διαφορική διάγνωση , την διάγνωση και την θερα-πευτική αντιμετώπιση των ασθενών με διδακτικές επισκέψεις του Καθηγητή και των άλλων μελών ΔΕΠ.

Κλινική Άσκηση στα Επείγοντα Ιατρεία των Νοσοκομείων γίνεται κατά τις ημέρες γενικής εφημερίας, μετά το πέρας του απογευματινού ωρολογίου προγράμματος.

Β. 1.Διαλέξεις και φροντιστηριακά μαθήματα κατά το εξής πρόγραμμα: Λοιμώξεις αναπνευστικού, Μηνιγγίτιδα, ΧΑΠ-Βρογχικό Άσθμα, Ουρολοιμώξεις, Πνευμονική Εμβολή, Οξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια, Ηλεκτρολυτικές Διαταραχές, Αντιμετώπιση ΟΝΑ, Πεπτικό Έλκος-Προφύλαξη σε ΜΣΑΦ, Εργαστηριακή Διερεύνηση Αναιμίας, Διερεύνηση Λεμφαδενοπάθειας, Χρόνια Κολπική Μαρμαρυγή, Οξύ Πνευμονικό Οίδημα, Αρτηριακή Υπέρταση, Σακχαρώδης Διαβήτης, Δυσλιπιδαιμία, Οστεοπόρωση, Αλλεργικές Αντιδράσεις, Ασθενής με Αρθρίτιδα, Επείγοντα στην Παθολογία, Επείγοντα στην Καρδιολογία, Αντιμετώπιση Καταπληξίας,Οξείες Υπεργλυκαιμικές Καταστάσεις, Θεραπευτικές Εξελίξεις στην Αιματολογία, Ιδιοπαθής Θρομβοπενική Πορφύρα-Νεότερες Εξελίξεις, Κίρρωση Ήπατος
2. Παρουσιάσεις Περιστατικών
3. Παρουσιάσεις από Φοιτητές

Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 15
Σεμινάρια 10
Φροντιστήριο 25
Κλινική Άσκηση 300
Σύνολο 350
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές και προφορικές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εργασία (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Προφορική Εξέταση (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Κλινική Εξέταση Ασθενούς (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
« Εσωτερική Παθολογία» (1 Τόμος)μελών ΔΕΠ Τομέα Παθολογίας ΑΠΘ, 4η Έκδοση.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-01-2013

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.