Μάθημα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ / Environment and Health
Κωδικός IA0379
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000017

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 6 3 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2013-2014)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 6 3 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2012-2013)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 6 3 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2011-2012)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 6 3 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2010-2011)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 6 3 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2009-2010)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 6 3 2

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
Class ID
600017736
Τμήμα Διδάσκοντες
1. Α΄ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ελισάβετ Λαζαρίδου
2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νικόλαος Παπαδάκης
3. Α΄ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Λεμονιά Σκούρα
4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Νικόλαος Ράϊκος
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών ΓνώσεωνΜαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήμονα και πολίτη. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φιλοσοφία της επιστήμης, τα Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα κα.
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για το φυσικό, το ανθρωπογενές και το εργασιακό περιβάλλον, τις δραστηριότητες και τις ουσίες που αλλάζουν τις φυσικοχημικές σταθερές και ανατρέπουν την ισορροπία των οικοσυστημάτων και τις επιπτώσεις των παραπάνω αλλαγών στην υγεία του ανθρώπου. Η εκπαίδευση τους σε πραγματικές συνθήκες σε παραγωγικές μονάδες και χώρους προστασίας του περιβάλλοντος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μετά την παρακολούθηση οι φοιτητές θα πρέπει:

- Να γνωρίζουν την σχέση του ανθρώπου με το φυσικό, το ανθρωπογενές και το εργασιακό περιβάλλον.

- Να έχουν κατανοήσει την σχέση ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και την έννοια της αειφόρου βιώσιμης ανάπτυξης.

- Να γνωρίζουν τις επιδημιολογικές και κλινικές επιπτώσεις της περιβαλλοντικής κρίσης στον ανθρώπινο οργανισμό.

- Να συνδέουν τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα με τα δημογραφικά δεδομένα και την ποιότητα της ζωής.

- Να παίρνουν θέση στις ασκούμενες πολιτικές σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο, τα αποτελέσματα των πολιτικών αυτών και των πιθανών διεξόδων από την κρίση.

- Να συνδέουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση με την αγωγή υγείας σαν συντελεστών της δια βίου εκπαίδευσης των γιατρών και στοιχείων της καθημερινής τους δράσης και του τρόπου ζωής τους.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Τόσο οι διαλέξεις όσο και οι εργαστηριακές ασκήσεις παρουσιάζονται με την χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων - Η/Υ.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 20
Άσκηση Πεδίου 6
Σύνολο 26
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Υγιεινή: Κατσουγιαννόπουλος ΒΧ., Θεσσαλονίκη, Αφοι Κυριακίδη 1994

Υγιεινή και Περιβάλλον: Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μ., University Studio Press. Θεσσαλονίκη, 1992

Προληπτική ιατρική και δημόσια υγεία: Τριχόπουλος Δ, Καλαποθάκη Β, Πετρίδου Ε., Αθήνα, Ζήτα Ιατρικές Εκδόσεις 2000.

Περιβαλλοντικές επιστήμες: G. Tyler Miller, Jr, Εκδόσεις ΙΩΝ.2004

Τελευταία Επικαιροποίηση
27-03-2013

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.