Μάθημα

Τεχνολογία και πρότυπα ιατρικών συσκευών και δεδομένων

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος Τεχνολογία και πρότυπα ιατρικών συσκευών και δεδομένων / Medical devices & data technology and standards
Κωδικός ΙΠΓ004
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας  
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 16864

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΔΠΜΣ Ιατρικής Πληροφορικής (2015-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ 2015-2016 ΠΡΟΜΕΣΙΠ 18η σειρά Υποχρεωτικό 3 2 8

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΔΠΜΣ Ιατρικής Πληροφορικής (2014-2015)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ 2014-2015 ΠΡΟΜΕΣΙΠ 17η σειρά Υποχρεωτικό 3 2 8

Πρόγραμμα Σπουδών

: 2013-2014

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ 2013-2014 ΠΡΟΜΕΣΙΠ 16η σειρά Υποχρεωτικό 3 2 8

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος Τεχνολογία και πρότυπα ιατρικών συσκευών και δεδομένων
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες
Class ID
79356
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών (-τριών) με τις έννοιες, τεχνολογίες και μεθοδολογίες που υπάρχουν πίσω από τη σύσταση και ανάπτυξη προτύπων ιατροτεχνολογικών συσκευών και δεδομένων καθώς και της επικοινωνίας συστημάτων στο χώρο της Ιατρικής Πληροφορικής. Πρόκειται για πρότυπα που, στη σύγχρονη μορφή τους, παρέχουν σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας ενός Οργανισμού/Υπηρεσίας Υγείας ή μιας άλλης οντότητας στο χώρο της Ιατρικής Πληροφορικής τη δυνατότητα να εκτελεί τις εντεταλμένες διαδικασίες με σαφώς προκαθορισμένο τρόπο και αποτέλεσμα, πάντα λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο αριθμό παραμέτρων και όγκο της σύγχρονης πληροφορίας.

Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
-γνωρίζουν τις έννοιες πρότυπο, οδηγία, πρωτόκολλο και της ύπαρξης επιτροπών ορισμού των σε παγκόσμια κλίμακα
-κατανοούν το εύρος των τεχνολογιών και μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη προτυποποίηση
-αφομοιώσουν ενδεικτικά πρότυπα μέσα από παραδείγματα ή/και εργαλεία πρακτικής εφαρμογής
-γνωρίζουν διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούν ως αυριανοί επαγγελματίες του χώρου

Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΤΠΙΣΔ-εισαγωγή στην Βιοϊατρική Πληροφορική & Τεχνολογία - Δεξιότητες.
Ορισμοί και επιτροπές, είδη προτύπων στην Βιοϊατρική Πληροφορική & Τεχνολογία, Πρότυπα & Οντολογίες
Πιστοποίηση ISO 9001:2000
Iατροτεχνολογικός εξοπλισμός, Κωδικοποίηση-ονοματολογία ιατρικών συσκευών (UMDNS-GMDN) - θέματα ασφάλειας - επαγρύπνησης
Πρότυπα ηλεκτρονικής (ιατρικής) εκπαίδευσης (Creative Commons, SCORM, MedBiq, mEducator) - 2
Διαγνωστικές συσκευές
Πρότυπα διαλειτουργικότητας: εισαγωγή, θεωρία, HL7, RIM, CDA– παραδείγματα – ασκήσεις
Πρότυπα κατασκευής συσκευών (instrumentation) και ανάλυσης των δεδομένων τους
DICOM
Ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα (Embedded systems) & πρότυπα ασύρματης επικοινωνίας σε ιατρικές συσκευές
Πρότυπα ιατρικών κωδικοποιήσεων (ICD, DSM, SNOMED κτλ)- Πρότυπα ευχρηστίας, προσβασιμότητας & διαχείρισης πληροφορίας, πιστοποίηση ποιότητας
Παρουσιάσεις εργασιών
Λέξεις Κλειδιά
πρότυπο, οδηγία, πρωτόκολλο, οργανισμοί προτύπων, τεχνικές επιτροπές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Podcast
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 22 22
Σεμινάρια 2 2
Εργαστηριακή Άσκηση 2 4
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο 2 2
Εκπόνηση μελέτης (project) 1 10
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 1 20
Εξετάσεις 2 20
Σύνολο 32 80
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συμμετοχή σε διαδραστικό φόρουμ
Γραπτές εξετάσεις
Εκπόνηση εργασίας.
Παρουσίαση εργασίας
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
 • Γραπτή Εργασία (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Δημόσια Παρουσίαση (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Έκθεση / Αναφορά (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-11-2015

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.