Skip to main contentΔιδακτορικές διατριβές:

α/α Υποψήφιος διδάκτορας Επιβλέπων Τίτλος
1. Αθάνατος Δημήτριος Πάντος Αντιμετώπιση δυσλειτουργικών αιμορραγιών μήτρας με μεθόδους καταστροφής ενδομητρίου δεύτερης γενεάς (μικροκύματα / διπολική διαθερμία ραδιοκυμάτων)
2. Αναστασίου Όλγα Μπόντης Χαρακτηρισμός και απομόνωση προγονικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος: επίδραση της διαδικασίας κρυοσυντήρσης και περιγεννητικών παραγόντων
3. Αποστολίδης Αριστοτέλης Ασημακόπουλος Ο ρόλος της αυχενικής διαφάνειας, ως προγνωστικού παράγοντα της ενδομήτριας βραδύτητας ανάπτυξης της εμβρύου και της ύπαρξης γενετικών συνδρόμων
4. Βενέτης Χρήστος Ταρλατζής Ο ρόλος των επιπέδων της προγεστερόνης κατά τη διέγερση των ωοθηκών για την επίτευξη εγκυμοσύνης με εξωσωματική γονιμοποίηση
5. Γκανίδου Μαρία Ταρλατζής Πρόβλεψη της ωοθηκικής απάντησης στη διέγερση των ωοθηκών για εξωσωματική γονιμοποίηση
6. Γκουτζιομήτρου Ευαγγελία Γκριμπίζης Συγκριτική μελέτη της επίδρασης των αναισθητικών θειοπεντάλης και προποφόλης στην έκβαση της εξωσωματικής γονιμοποίησης
7. Γουλής X. Δημήτριος Μπόντης Ορμονική και ιστολογική μελέτη των όρχεων σεάνδρες με κιρσοκήλη πριν και μετά την χειρουργική αντιμετώπιση
8. Δάμπαλα Καλλιόπη Ταρλατζής Λιποκυτοκίνες και αυξητικοί παράγοντες του ενδοθηλίου σε γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
9. Δεσίρης Κλέαρχος Παπανικολάου Ο ρόλος της μεθυλίωσης των ογκοκατασταλτικών γονιδίων RUNX3 και GSTP1 στην παθογένεια και εξέλιξη του καρκίνου του μαστού
10. Διαβάτης Σταύρος Παπανικολάου Ο ρόλος της πρωτεΐνης ΗΕ4 στη προεγχειρητική διάγνωση των όγκων των ωοθηκών
11. Εσκιτζής Παναγιώτης Παπανικολάου Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής και της επίδρασης του stress στην ανάρρωση ασθενών μετά από χειρουργική θεραπεία καρκίνου του μαστού
12. Ζορμπά Ευγενία Βαβίλης Εκτίμηση των επιπέδων ορού της βισφατίνης στην υπερτασική νόσο της κύησης
13. Ηλιάδου Πασχαλία Παπαδήμας Ορμονικοί και ιστολογικοί προγνωστικοί δείκτες στην αντιμετώπιση ανδρικής υπογονιμότητας με εξωσωματική μικρογονιμοποίηση
14. Καλινδέρης Μιχαήλ Παπανικολάου Ιντερλευκίνη-6, ιντερλευκίνη-1β και χοριακή γοναδοτροπίνη ορού σε προεκλαμψία και φυσιολογική εγκυμοσύνη
15. Καλογεροπούλου Λυδία-Παναγιώτα Μπόντης Επίδραση της υποφυσιακής καταστολής με GnRH ανάλογα στην πιθανότητα εγκυμοσύνης από εξωσωματική γονιμοποίηση
16. Κανταρτζή Περσεφόνη-Δήμητρα Παπαδήμας Η εκτίμηση του κατακερματισμού του DNA των σπερματοζωαρίων στους υπογόνιμους άνδρες
17. Καραβιδά Αικατερίνη Μπόντης Θρομβοφιλία και επιπλοκές στην εγκυμοσύνη
18. Καραγκούνης Σταύρος Παπαδήμας Συσχέτιση των επιπέδων της ανασταλτικής ορμόνης των πόρων του M?ller και των ιστολογιοκών ευρημάτων των όρχεων σε άνδρες με ιδιοπαθή υπογονιμότητα
19. Καρράς Σπυρίδων Μπίλη Μελέτη της συσχέτισης της βιταμίνης D στη μητέρα και στο νεογνό κατά τον τοκετό με την ομοιοστασία του ασβεστίου και τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά του νεογνού
20. Κατρατσιώτης Κωνσταντίνος Παπαμελετίου Εκτίμηση των επιπέδων της ασύμμετρης διμεθυλ-αργινίνης (ADMA) σε έγκυες γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη
21. Κλώνος Ελευθέριος Πάντος Δομικές και λειτουργικές μεταβολές του ενδομητρίου και γονιδιακή έκφραση κατά την εμφύτευση σε κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης
22. Κολιούλης Ιωάννης Μπόντης Ο ρόλος των γονιδίων που σχετίζονται με τις μεταλλοπρωτεϊνάσες της μεσοκυττάριας ουσίας στην παθοφυσιολογία της αδενομύωσης
23. Κοτρώνης Κωνσταντίνος Γκριμπίζης Μελέτη ανοσοϊστοχημικής πρωτεϊνικής έκφρασης επιλεγμένων γονιδίων με διαφορική έκφραση στην ενδομητρίωση
24. Κυριακάκης Μενέλαος Μπόντης
25. Κύρου Αθηνά Τζεβελέκης Η έκφραση των υποδοχέων των στεροειδών ορμονών στο ενδομήτριο στη διάρκεια της ωοθυλακικής φάσης κατά τη διέγερση των ωοθηκών
26. Κωτσόπουλος Ιωάννης Παπανικολάου Μελέτη της γονιδιακής έκφρασης των Notch υποδοχέων στον καρκίνο των ωοθηκών
27. Λουτράδη Καλλιόπη Ταρλατζής Προσδιορισμός του υποδοχέα της LH/hCG σε γυναίκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση
28. Μηντζιώρη Γεσθημανή Γουλής Λειτουργία του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-θυρεοειδής κατά τη διέγερση των ωοθηκών στα πλαίσια της εφαρμογής μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
29. Μπιζίμης Πέτρος Δραγούμης
30. Μπούτος Γεώργιος Μπόντης Πορεία και έκβαση της κύησης σε δύο εθνολογικά και κοινωνικο-οικονομικά διαφέρουσες ομάδες γυναικών
31. Νικολακόπουλος Παναγιώτης Βαβίλης Επίδραση της τιμπολόνης στα επίπεδα βισφατίνης ορού υγιών γυναικών με χειρουργική εμμηνόπαυση
32. Πανταζής Κωνσταντίνος Παπαδήμας Ανάπτυξη διαγνωστικού μοντέλου για τον σακχαρώδη διαβήτη της κύησης με συνεκτίμηση μεταβολικών παραμέτρων
33. Παπαγεωργίου Γεώργιος Κελλαρτζής
34. Παπαδόπουλος Αθανάσιος Τσαλίκης Αξιολόγηση της τεχνικής της διακοιλιακής κολποπηξίας με τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης από τάση στο πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα
35. Παπαμίχος Σπύρος Λαμπρόπουλος Μελέτη δεικτών βλαστικών κυττάρων στον καρκίνο του ενδομητρίου και του τραχήλου της μήτρας
36. Παπασωζομένου Παναγιώτα Αθανασιάδης
37. Παυλίδου Ευαγγελία Αγοραστός O ρόλος των γενετικών παραγόντων στην εμφάνιση προδιηθητικών βλαβών και καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
38. Πετράκης Πέτρος Αθανασιάδης Έκβαση μονήρων κυήσεων μετά από αμνιοπαρακέντηση με χρήση βελονών 20G και 22G
39. Πουλάκος Παύλος Ασημακόπουλος Μελέτη της λιπώδους διήθησης του ήπατος σε έγκυες με σακχαρώδη διαβήτη της κύησης
40. Πουρναρόπουλος Φώτιος Ταρλατζής Ο ρόλος της ωχρινοποιητικής ορμόνης κατά την διέγερση των ωοθηκών στην εφαρμογή μεθόδων εξωσωματικής γονιμοποίησης
41. Ρεπανά Δήμητρα Λαμπρόπουλος Μοριακές μεταβολές σε ασθενείς με HER2 θετικό καρκίνο του μαστού υπό θεραπεία με βάση το trastuzumab
42. Σαλονικίδου Έλενα Ασημακόπουλος
43. Σπηλιόπουλος Ιωάννης Μπόντης Συσχέτιση της υπερηχογραφικής εκτίμησης του μήκους του τραχήλου της μήτρας και της θέσης του εμβρύου με την έκβαση της πρόκλησης τοκετού σε τελειόμηνη κύηση
44. Ταρλατζή Θεώνη Πάντος
45. Τζεβελέκης Βασίλειος Αθανασιάδης Η συσχέτιση των ελεύθερων αμινοξέων του αμνιακού υγρού στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης με την εβδομάδα τοκετού και το βάρος γέννησης του νεογνού
46. Τζιτζιμίκας Στέργιος Μπόντης Σύγκριση της λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης του καρκίνου του ενδομητρίου με την κλασική λαπαροτομία
47. Τιμόλογου Άννα Γκριμπίζης Ο ρόλος γονιδίων που καταστέλλουν τη μετάσταση στην παθοφυσιολογία της ενδομητρίωσης
48. Τογκαρίδου Ελεονώρα Τσαλίκης
49. Τουλής Κωνσταντίνος Παπαδήμας Διερεύνηση του ρόλου των κατασταλτικών αυτοαντισωμάτων έναντι του υποδοχέα της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης ως αιτίου αποβολών στις εγκύους με θυρεοειδική αυτοανοσία
50. Τραϊανός Αλέξανδρος-Κοσμάς Βαβίλης Επίδραση της τιμπολόνης στα επίπεδα πρώϊμων δεικτών ενδοθηλιοπάθειας σε υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
51. Τσαμέτης Χρήστος Παπαδήμας Εκτίμηση των βασικών επιπέδων και των λειτουργικών εφεδρειών της ανασταλτικής ορμόνης των πόρων του M?ller σε άνδρες με πρόβλημα γονιμότητας
52. Τσιάρτας Παναγιώτης Αθανασιάδης
53. Τσίρου Ευφροσύνη Γουλής
54. Τσιτλακίδης Δαμιανός Παπαδήμας Εκτίμηση των βασικών επιπέδων και των λειτουργικών εφεδρειών της ανασταλτικής ορμόνης των πόρων του M?ller σε άνδρες με πρόβλημα γονιμότητας
55. Φραγκεδάκης Νικόλαος Μπόντης
56. Φράγκος Μάριος Μπίλη Μοριακή ανάλυση της τρινουκλεοτιδικής (CGG) η επέκτασης στο γονίδιο FMR1 του συνδρόμου του εύθραστου Χ σε γυναίκες με καθ’έξιν αποβολές
57. Φυτιλή Παναγιώτα Βαβίλης
58. Χαραλαμπίδης Ιωάννης Ασημακόπουλος Η αποτελεσματικότητα της τοπικής αγωγής με προγεστερινοειδή στην αντιμετώπιση ασθενών με συμπτωματική αδενομύωση
59. Χαραλαμπίδου Τατιάνα Γκριμπίζης Έκβαση κυήσεων μετά από λαπαροσκοπική ινομυωματεκτομή
60. Χαριζοπούλου Βικεντία Βαβίλης Διερεύνηση του μεταβολισμού των υδατανθράκων κατά τη διάρκεια του τοκετού σε γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη κατά την κύηση

Ερευνητικά πρωτόκολα:

α/α Τίτλος Κύριοι ερευνητές
Δημοσιεύσεις:

α/α Τίτλος Έτος Περιοδικό